Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.
Isaia 26:4

Ascultă ediția audio aici.

Dumnezeu îi va mișca din nou cu putere pe slujitorii aleși pentru a face schimbări formidabile printre oștile lui Satana. Cei pe care El îi acceptă să ducă mai departe lucrarea Sa, să ducă luptele Sale, trebuie să fie oameni principiali, curajoși, fermi și autentici. Obiceiurile, tradițiile și doctrinele, chiar dacă aparțin presupușilor oameni mari și buni, nu trebuie să fie considerate cu greutate până când nu sunt aduse mai întâi la testul infailibil al Legii și al mărturiei. „Dacă ei nu vorbesc conform acestui cuvânt, este pentru că nu au lumină în ei” (Isaia 8:20, BTF). Papii și prelații au refuzat să se supună acestui test, știind că le va răsturna imediat toată pretinsa lor putere. Trebuia păstrat acest mare adevăr pentru care Luther s-a bătut atât de ferm și neînfricat. Ecoul cuvintelor sale răsună de-a lungul rândurilor de apărători ai adevărului încercați și ispitiți: „Rămâneți neclintiți! În Domnul Dumnezeu este puterea veșnică.”

Reformatorul a găsit în Hristos un loc de adăpost din calea furtunilor opoziției, mâniei și urii care amenințau să-l copleșească. Numai în Hristos era pacea, puterea și siguranța. Aceasta va fi și experiența fiecărui creștin. În mijlocul schimbărilor și frământărilor lumii, Stânca salvării noastre rămâne neclintită. Ea era asaltată de oștile pământului și ale infernului. Timp de veacuri, minți active au plănuit și mâini puternice au acționat pentru a elimina această mare piatră unghiulară și să așeze o altă temelie pentru credința lumii. Puterea papală aproape a reușit această acțiune blasfematoare. Dar Dumnezeu l-a ridicat pe Luther pentru a striga zi și noapte în timp ce ridica zidurile Sionului. „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos” (1 Corinteni 3:11). Marea piatră unghiulară, Stânca veacurilor, stă și astăzi nemișcată. În mijlocul tumultului și conflictelor din lume, Hristos oferă încă odihnă celor obosiți și apa vieții sufletului însetat. De-a lungul veacurilor, cuvintele Sale coboară până la noi – „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6). (The Signs of the Times, 26 iulie 1883)

Ce forțe contemporane încearcă să-mi submineze credința în Isus Hristos?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO