El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat.
Deuteronomul 32:4

Ascultă ediția audio aici.

Dus în viziune profetică până la prima venire, profetului i s-a arătat că Hristos urma să sufere încercări și greutăți, simbolizate prin tratamentul suferit de piatra unghiulară din Templul lui Solomon. (…)

În înțelepciunea Lui nemărginită, Dumnezeu a ales piatra de temelie și a așezat-o El Însuși. El a numit-o „temelie puternică” (Isaia 28:16). Întreaga lume își poate așeza pe ea poverile și durerile – ea le suportă. În deplină siguranță, toți pot clădi pe ea. Hristos este „o piatră încercată” (Isaia 28:16). Pe cei care se încred în El nu îi va dezamăgiți. El a trecut toate probele. Vinovăția lui Adam și a urmașilor lui a apăsat asupra Sa și El a ieșit mai mult decât biruitor asupra puterilor răului. El a dus poverile aruncate asupra Lui de toți păcătoșii care s-au pocăit. În Hristos, inima vinovată a găsit alinare. El este temelia sigură. Toți cei care se bazează pe El pot avea deplină siguranță.

În profeția lui Isaia se spune despre Hristos că este atât o temelie sigură, cât și o piatră de poticnire. Apostolul Petru, scriind sub inspirația Duhului Sfânt, arată limpede pentru cine este Hristos o piatră de temelie și pentru cine este o piatră de poticnire.

„Ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: «Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.» Cinstea aceasta este dar pentru voi, care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși, «Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului»; și «o piatră de poticnire și o stâncă de cădere.» Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut Cuvântul și la aceasta sunt rânduiți” (1 Petru 2:3-8).

Pentru cei care cred în El, Hristos este temelia sigură. Aceștia sunt cei care cad pe Stâncă și se zdrobesc.  (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 598, 599)

Isus este o temelie sigură pentru toți cei care cad pe Stâncă și sunt zdrobiți, dar ce se întâmplă dacă eu aleg să nu mă zdrobesc? (Matei 21:44)

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO