Afecțiune frățească - Devoțional zilnic. Totuși, „philadelphia” se poate răci și chiar pierde, așa că Pavel recomandă în Epistola către evrei: „Stăruiţi în dragostea frăţească.” Să păstrăm „philadelphia”, pentru că pot să spun din proprie experiență că este unul dintre cele mai bogate privilegii pe care le avem, ca adventiști.

Stăruiţi în dragostea frăţească. (Evrei 13:1)

Ascultă ediția audio aici.

În septembrie 1953 s-a celebrat, la Biserica centrală din Barcelona, primul Congres Național de Tineret al Bisericii Adventiste din Spania. Aveam 14 ani și eram director al Societății de Cadeți a bisericii din Zaragoza. Îmi amintesc sloganul congresului: „Stăruiţi în dragostea frăţească.” Dragostea frățească a devenit, de-a lungul experienței mele religioase, una dintre cele mai valoroase descoperiri și una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le-am găsit în Biserica Adventistă.

Încercând să fiu obiectiv și făcând astăzi bilanțul a mai bine de șaizeci de ani de practicare a credinței adventiste, pot să afirm că am avut, am și sper că voi avea în continuare în biserică mulți prieteni buni, frați preaiubiți, care mi-au arătat în mii de feluri farmecul adevăratei iubiri frățești. Îmi amintesc de iubirea frățească neîndoioasă a fraților din bisericile pe care le-am slujit ca pastor sau în care am făcut primele stagii de slujire. Apreciez în mod deosebit dragostea frățească a colegilor mei de slujire, a colegilor de studii, a elevilor sau a colaboratorilor. Păstrez multe scrisori în care dovezile de stimă, de prietenie și de afecțiune nu sunt pure formalități, ci expresia a ceea ce textul numește „dragostea frățească”, concept desemnat în limbajul Noului Testament prin cuvântul philadelphia și care nu are echivalent în Vechiul Testament.

Termenul philadelphia apare de cinci ori în Noul Testament (1 Tesaloniceni 4:9; Romani 12:10; 1 Petru 1:22-23; 2 Petru 1:5-7 și Evrei 13:1). Analizând cu atenție aceste texte, ne dăm seama că iubirea frățească nu este echivalentă cu afecțiunea generală pe care trebuie să o avem, în mod obișnuit, pentru orice semen, nici nu este iubire filială sau parentală, nici iubire ca cea pentru prietenii noștri. În Noul Testament, philadelphia este, mai degrabă, un termen specializat, care se folosește cu referire la afecțiunea unică, spirituală, care trebuie să existe între copiii lui Dumnezeu. Este un rod al regenerării lucrate de Duhul Sfânt în credincios; asociată în aceste versete cu verbul „a iubi”, se poate traduce prin „a iubi în felul lui Dumnezeu”; această iubire este legată de orice inimă și este sinceră, departe de ipocrizie. Totuși, philadelphia se poate răci și chiar pierde, așa că Pavel recomandă în Epistola către evrei: „Stăruiţi în dragostea frăţească.” Să păstrăm philadelphia, pentru că pot să spun din proprie experiență că este unul dintre cele mai bogate privilegii pe care le avem, ca adventiști.

Vă invit astăzi să fiți amabili cu ceilalți și să dați pe față prietenie. Ce ați semănat, veți recolta curând.


Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO