Pe când şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci erau mulţi care mergeau de obicei după El. (Marcu 2:15)

Personajul acestei dimineţi îmi este cunoscut: purtăm acelaşi nume – darul lui Dumnezeu. Matei a descoperit în Domnul Hristos darul lui Dumnezeu pentru omenire şi astfel viaţa lui a fost schimbată în bine.

Matei apare în listele celor doisprezece apostoli şi despre el ni se spune că era vameş (sau a fost chemat să-L urmeze pe Domnul pe când era lucrător la vamă). Viaţa sa a luat o altă turnură odată cu întâlnirea cu Hristos: din viaţa unui materialist, dornic de câştig prin orice metodă, spre viaţa unui altruist, gata să slujească altora. De fapt, întâlnirea dintre Domnul Hristos şi vameşul Matei (care era considerat ca făcând parte dintr-o categorie socială văzută ca departe de desăvârşirea morală sau rituală) devine emblematică pentru scopul venirii lui Hristos pe planeta noastră. Încă de la începutul relaţionării dintre Domnul Isus şi Matei, viitorul apostol şi evanghelist, Isus este zugrăvit în anturajul vameşilor şi păcătoşilor, ca dovadă vie a mesajului clar propovăduit de El: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” (Marcu 2:17).

După momentul chemării lui, Matei părăseşte vechiul stil de viaţă (legat cel mai probabil de metode nepotrivite de a câştiga bani) şi devine un promotor al lucrării lui Hristos. Încă de la început, Matei îşi pune casa la dispoziţia lui Isus, ca loc de întâlnire şi confesare a vameşilor înaintea Celui ce îi primea fără a-i respinge. Şi astfel, masa oferită de Levi Matei era un pretext pentru a arăta şi altora viaţa pe care a descoperit-o în cuvintele lui Isus. Şi astfel, Matei cel chemat cheamă la rândul lui pe alţii: şi îi cheamă pe prietenii lui, pe cei din tagma lui, pe cei pe care îi cunoştea şi îi înţelegea foarte bine. Şi răspunsul acestora este unul bun, găsind pe Mesia: mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut… la masă cu El.

Astăzi, suntem chemaţi de Isus: Cel ce încălzeşte sufletul nostru. Găsindu-L cu adevărat, nu vom putea să ţinem acest lucru doar pentru noi. Întreabă-te astăzi: pe cine ai putea invita la masa ta pentru a-i povesti ce bine ţi-a făcut Domnul? Invită-L pe Isus la masă, dar invită-ţi şi prietenii. La masă, Evanghelia se povesteşte mai uşor.

Laurențiu Matei, pastor, Conferinţa Muntenia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO