Isus mărturisit de spiritele rele

„Te ştiu cine eşti: Eşti Sfântul lui Dumnezeul” Marcu 1:24

Să privim la felul în care Isus a fost mărturisit de însăşi spiritele rele. O astfel de declaraţie pare aproape un sacrilegiu, dar premiza de pe care lansăm această declaraţie este că fiecare doctrină a Bibliei mărturiseşte într-un anumit fel despre Isus. Când Isus a fost aici pe pământ, El a fost confruntat în mod frecvent cu spiritele rele. Să privim la cele scrise în Matei 8:16-17: „Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin Cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate, şi i-a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: ‘El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat toate boalele noastre.’”

În Marcu 1:23 şi în continuare ni se spune că: „În sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a început să strige: ‘Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sfântul lui Dumnezeu!’ Isus l-a certat şi i-a zis: „Taci, şi ieşi afară din omul acesta!’ Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere, şi scotând un strigăt mare. Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: ‘Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpân chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!’” Este interesant de notat că prima mărturisire înregistrată în Evanghelia după Marcu cu privire la cine era Isus, a venit de la Tatăl însuşi, în Marcu 1:11. Iar cea de-a doua declaraţie cu privire la originea lui Isus a venit de la un spirit rău al cărui control asupra victimei sale urma să se sfârşească. Probabil că ei ştiau ceva ce noi nu ştim. Oricum, ei trăiesc într-o altă sferă decât noi oamenii. Ei înţeleg natura marei lupte într-un grad pe care noi nu-l putem înţelege.

Lucrarea lui Satana este mai mult decât simplă superstiţie, şi este efectivă astăzi aşa cum a fost şi în zilele lui Isus. Satana nu este tot atât de inteligent cât este Dumnezeu, dar ceea ce este sigur e că el este mult mai inteligent decât noi. El a plănuit un atac foarte bine gândit asupra poporului lui Dumnezeu din aceste vremuri. Când vedem ceea ce el a plănuit, noi ar trebui să ne îndreptăm privirile spre minunatele planuri ale lui Isus. În virtutea înţelepciunii sale, Satana atacă pe poporul lui Dumnezeu în puncte esenţiale. Domnul ne-a descoperit zone specifice în care Satana va ataca astfel ca noi să vedem ceea ce Dumnezeu consideră puncte de bază în această controversă. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim luaţi pe neaşteptate, ci vrea ca noi să avem ochii deschişi, şi să fugim la El pentru a fi protejaţi de izvodirile Satanei.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO