„Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” Efesenl 6:11

Duşmanul în această lume nu-l constituie numai oamenii cei răi. Adevăratul duşman este mai tare decât noi. „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cereşti. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul” (Efeseni 6:12-13). Deşi duşmanul este mai tare decât noi, el este un duşman înfrânt, de aceea nici unul dintre noi nu trebuie să fim înfrânţi de el. Domnul ne-a oferit o armătură a adevărului care ne va proteja de atacurile Satanei.

Unul din adevărurile despre Satana este că lui îi place ceea ce este spectaculos. Lui îi place să facă paradă. Noi suntem avertizaţi în privinţa aceasta în Apocalipsa 17 şi în 2 Tesaloniceni 2. Satana ştie că oamenii sunt impresionaţi de ceea ce este senzaţional, şi aceasta este una din strategiile sale. Păcatul nu poate fi scuzat prin motive logice. Dovezi fizice demonstrează că fumatul produce cancer pulmonar. O judecată sănătoasă îţi va spune că a-ţi pierde cumpătul nu este modul cel mai potrivit de a rezolva o problemă. Răzvrătirea, de asemenea, nu este o soluţie. Nimeni nu alege calea Satanei pe baza logicii şi a raţiunii. Aşadar el îşi plănuieşte atacurile bazându-se pe altceva – el încearcă să ne înşele, să ne impresioneze cu supranaturalul. Şi dacă noi ne vom baza pe simţăminte, vom fi amăgiţi.

Uneori gândim că controversa finală va fi destul de simplă. Păzeşti Sabatul sau nu-l păzeşti? Aparţii bisericii rămăşiţei, sau nu? Dar nu va fi chiar aşa de simplu. Satana plănuieşte să amăgească dacă se poate şi pe cei aleşi. Singurul fel în care el poate spera să realizeze aceasta este să născocească o amăgire care va fi cât mai aproape de original.

Faptul că Dumnezeu ne-a avertizat dinainte constituie o dovadă a iubirii Sale. Nici unul dintre noi nu trebuie să fie luat pe nepregătite de către planurile Satanei. Noi am fost avertizaţi să nu ne încredem în simţurile noastre, ni s-a spus că trebuie să ne încredem numai în Cuvântul lui Dumnezeu, şi de asemeni ni s-a pus în vedere că fără o legătură vie cu Dumnezeu noi vom fi înfrânţi. Dumnezeu a făcut tot ceea ce este posibil ca să nu fim înfrânţi, pentru că în marea Sa dragoste El doreşte ca fiecare dintre noi să petrecem întreaga veşnicie cu El.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO