„Potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.” Romani 12:3

Am fost crescut într-un cămin de pastori. Tatăl meu obişnuia să împrumute cupe de măsurat din bucătăria mamei – o măsură de un litru, şi alta de un sfert de litru. El le lua cu el la amvon şi spunea: „Să presupunem că Dumnezeu mi-a dăruit mie o măsură de credinţă, şi ţie o măsură de credinţă. Să mai presupunem că ţie ţi-a dat măsura de un litru iar mie măsura de un sfert de litru. Aceasta nu prea pare corect, nu-i aşa?” Scriptura spune că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia suficientă credinţă. El a dat tuturor capacitatea de a crede în ceva nevăzut.

Dar aceasta nu este credinţă mântuitoare. Pentru a avea credinţă mântuitoare, trebuie să ai mai mult decât acea iniţială măsură de credinţă pe care ţi-a dăruit-o Dumnezeu la început. O bună explicaţie a acestui punct de vedere îl găsim în cartea Educaţie la pagina 253-254: „Credinţa care ne face în stare să primim darurile lui Dumnezeu este ea însăşi un dar, din care fiecare primeşte o măsură. Această măsură de credinţă creşte atunci când este pusă la lucru spre a ne însuşi Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a se întări, credinţa noastră trebuie adusă adesea în contact cu Cuvântul.”

Ţi-a trecut vreodată prin minte că modul în care credinţa poate fi exersată este de a pune întrebări grele lui Dumnezeu? Sau că credinţa poate fi dezvoltată prin a-ţi impune să ceri împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu cu tine? Indiferent dacă ai simţit sau nu că ele s-ar putea împlini? Ai auzit vreodată că credinţa se poate dezvolta prin a te băga singur la strâmtoare pentru ca să vezi dacă Dumnezeu te scoate sau nu de acolo? Dimpotrivă. Potrivit cu Scriptura, dezvoltarea credinţei vine ca rezultat al unei legături constante cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este singura modalitate prin care credinţa poate fi dezvoltată. „Credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17).

Ce se întâmplă când venim în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu? Noi facem cunoştinţă cu o Persoană: Omul Bibliei. Acest om este prezent în fiecare carte a Bibliei. Numele Său este Isus. Pe măsură ce noi învăţăm tot mai mult despre El, vom începe să experimentăm o legătură mântuitoare cu El. Credinţa adevărată vine printr-o legătură adevărată. Fără această legătură nu se poate vorbi despre o credinţă adevărată. Credinţa presupune existenţa a două partide, fiecare având încredere în cealaltă. Pe măsură ce vom cunoaşte dragostea lui Isus, comunicând cu El prin Cuvântul Său, credinţa în El va izvorî în mod spontan.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO