„Căci oricine va vrea să-şi scape viata, o va pierde; dar oricine își va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui.” Marcu 6:35.

Când o persoană intră în legătură cu Dumnezeu, în inima lui ia fiinţă dorinţa de a împărtăşi cu alţii iubirea care i-a fost arătată de Dumnezeu. „De îndată ce cineva vine la Hristos, în inima lui se naşte dorinţa de a face cunoscut şi altora ce minunat prieten a găsit el în Isus.” Calea către Hristos, p. 78.

Mărturisirea creştină constituie cel de al treilea ingredient vital al unei legături trainice cu Hristos. Noi venim la El, luăm aminte la sfaturile Lui, şi apoi plecăm să împlinim ceea ce El ne-a sfătuit. Aceasta este slujirea creştină. Lucrând împreună, călătorind împreună, realizând lucruri împreună, noi ne vom cunoaşte mai bine unul cu celălalt

Aceasta este adevărat şi în privinţa prieteniei noastre cu Hristos. Lucrând cu El, îl vom admira tot mai mult. „Efortul făcut pentru binecuvântarea altora, va avea ca rezultat propria noastră binecuvântare. Acesta a fost de fapt scopul urmărit de Dumnezeu atunci când ne-a rezervat partea noastră de lucru în cadrul Planului de Mântuire.” Ibidem, p. 79.

În viaţa fizică dacă mâncăm şi bem dar nu ne mişcăm, ne vom pierde puterile; în mod similar, creştinul care nu-şi va pune la lucru puterile dăruite de Dumnezeu, nu numai că nu va creşte în Hristos, dar își va pierde şi puţina putere pe care o are.

Când cineva a intrat în relaţie cu Dumnezeu şi a descoperit adevăratul sens al vieţii, dar după o vreme se răceşte, în nouă cazuri din zece motivul este neparticiparea în lucrarea misionară, în slujirea altora.

Dumnezeu dăruieşte continuu, şi darurile Sale menţin existenţa întregului univers. El nu „încetează să se îngrijească de noi şi să ne iubească. Noi nu putem deveni asemenea Lui decât dacă ne angajăm în aceeaşi lucrare de dăruire a ceea ce primim de la El, şi de slujire. Dacă refuzăm să ne unim cu Hristos în această lucrare, noi vom întrerupe legătura noastră cu El. Creştinismul nostru va deveni atunci numai o formă. Dar dacă vom vorbi cu Isus şi vom împărtăşi iubirea Lui cu cei din jurul nostru, iubirea noastră pentru El se va adânci, şi legătura noastră cu El va continua să crească.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO