Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbele 3:5)

Biblia prezintă adevărul cu atâta simplitate, adaptându-l la nevoile şi dorinţele arzătoare ale inimii omeneşti, încât uimeşte şi captivează cele mai cultivate minţi, iar persoanelor neînvăţate, umile, le dezvăluie cu claritate calea vieţii. „Cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească” (Isaia 35:8). Niciun copil nu va fi nevoit să greşească drumul. Niciun om care caută cu înfrigurare adevărul nu va fi nevoit să părăsească lumina curată şi sfântă. Cu toate acestea, adevărurile cele mai simple ne prezintă subiecte elevate, vaste, care întrec infinit de mult inteligenţa omenească – taine care ascund slava lui Dumnezeu, taine care copleşesc mintea, însă toate aceste enigme îi inspiră respect şi credinţă celui care cercetează cu sinceritate adevărul. Cu cât vom studia mai mult Biblia, cu atât ni se va întări mai mult convingerea că ea este Cuvântul Dumnezeului celui viu, iar raţiunea omenească se va înclina înaintea maiestuozităţii revelaţiei divine.

Dumnezeu intenţionează ca adevărurile Cuvântului Său să se desfăşoare neîncetat înaintea celui care le cercetează cu sinceritate. „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru”, dar „lucrurile descoperite mint ale noastre şi ale copiilor noştri” (Deuteronomul 29:29). Ideea că anumite porţiuni din Biblie nu pot fi înţelese a dus la neglijarea unora dintre cele mai importante adevăruri. Trebuie subliniat şi repetat în nenumărate rânduri faptul că tainele Bibliei sunt de neînţeles nu pentru că Dumnezeu a căutat să ascundă adevărul de noi, ci pentru că ignoranţa sau propriile slăbiciuni ne fac incapabili să înţelegem sau să ne însuşim adevărul. Nu El ne-a pus limite, ci incapacitatea noastră. Chiar din acele pasaje ale Scripturii, care sunt adeseori trecute cu vederea pe motiv că sunt imposibil de priceput, Dumnezeu doreşte să înţelegem atât cât poate mintea noastră Hă înţeleagă. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu […], pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16,17).

Nimeni nu poate epuiza măcar un singur adevăr sau o singură făgăduinţă a Bibliei. Un om surprinde slava dintr-un anumit punct de vedere, altul, din altă perspectivă, dar, cu toate acestea, tot ce obţinem sunt doar scânteieri mărunte. Strălucirea deplină se află dincolo de înţelegerea noastră.

Când contemplăm lucrurile măreţe din Cuvântul lui Dumnezeu, privim într-o fântână care se lărgeşte şi se adânceşte sub privirile noastre. Lărgimea și adâncimea Scripturii depăşesc cunoştinţele noastre. În timp ce privim, orizontul ni se lărgeşte. Înaintea noastră se întinde o mare nesfârşită, neţărmurită.

Educaţie, pp. 170-171

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO