Şi în cer s-a făcut un război. (Apocalipsa 12:7)

Biblia se explică singură. Fiecare verset trebuie raportat la un alt verset. Elevul ar trebui să înveţe să o considere un întreg şi să vadă legătura dintre părţile ei. Ar trebui să-i cunoască marea temă centrală, ar trebui să ştie despre planul iniţial al lui Dumnezeu pentru lume, despre modul în care a început marea luptă şi despre lucrarea de răscumpărare. Ar trebui să înţeleagă natura celor două principii care se luptă pentru supremaţie şi să înveţe să le descopere acţiunile în rapoartele istoriei şi ale profeţiei, din trecut până la marele final. Ar trebui să vadă cum această luptă este întreţesută în toate fazele experienţei umane; cum el însuşi manifestă, în fiecare împrejurare a vieţii, unul din cele două principii antagonice şi cum, fie că vrea, fie că nu, el hotărăşte chiar acum de care parte a controversei va fi găsit.

Fiecare parte a Bibliei este folositoare şi inspirată de Dumnezeu. Vechiul Testament nu ar trebui să se bucure de o atenţie mai mică decât cea de care se bucură Noul Testament. Studiind Vechiul Testament, vom descoperi izvoare vii acolo unde cititorul neatent nu vede decât deşert arid.

Trebuie studiată în mod special Apocalipsa, alături de Daniel. Fiecare educator care se teme de Dumnezeu trebuie să caute să înţeleagă şi să prezinte cât mai bine vestea bună pe care Mântuitorul, în persoană, a venit să i-o reveleze slujitorului Său Ioan – „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând” (Apocalipsa 1:1). Nimeni nu ar trebui să se descurajeze din pricina simbolurilor aparent mistice din această carte. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată” (Iacov 1:5).

„Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape!” (Apocalipsa 1:3)

Când în inima elevului se naşte o dragoste adevărată pentru Biblie şi începe să-şi dea seama cât de vast este câmpul ei de cunoaştere şi cât de preţioasă este comoara ei, va dori să profite de orice oportunitate de a cunoaşte mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Studiul Bibliei nu va fi restrâns la vreun timp sau spaţiu anume, iar acest studiu continuu este unul dintre cele mai bune mijloace de cultivare a dragostei pentru Scriptură.

Educaţie, pp. 190-191

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO