Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă orânduirile Tale! (Psalmii 119:12)

Cel care studiază Biblia trebuie să fie învăţat să o abordeze cu spiritul unuia care vrea să înveţe. Avem datoria de a-i cerceta paginile nu căutând dovezi care să ne susţină părerile, ci cu scopul de a afla ce spune Dumnezeu. O adevărată cunoaştere a Bibliei nu poate fi dobândită decât cu ajutorul aceluiaşi Duh prin care a fost dat Cuvântul. Dar pentru a câştiga această cunoaştere trebuie să trăim în conformitate cu Scriptura. Avem datoria de a ne supune tuturor lucrurilor pe care le porunceşte Cuvântul lui Dumnezeu. Putem crede tot ce ne promite. Viaţa pe care o prescrie este viaţa pe care trebuie s-o trăim prin puterea sa. Biblia poate fi studiată în mod eficient numai atunci când este abordată în acest fel.

Studiul Bibliei reclamă cele mai sârguincioase eforturi ale noastre şi o gândire neobosită. După cum minerul sapă în pământ în căutarea aurului, cu tot atâta hotărâre şi perseverenţă trebuie să căutăm şi noi comoara din Cuvântul lui Dumnezeu.

În studiul zilnic, metoda verset cu verset este adesea de cel mai mare ajutor. Elevul să ia un verset şi să-şi concentreze mintea în încercarea de a afla gândul pe care l-a pus Dumnezeu acolo pentru el şi apoi să mediteze asupra lui până când şi-l însuşeşte. Un pasaj studiat în felul acesta, până când semnificaţia lui devine limpede, are o valoare mai mare decât perindarea prin mai multe capitole fără a avea în vedere vreun scop bine definit şi fără a dobândi cunoştinţe clare.

Una dintre principalele cauze ale ineficienţei intelectuale şi ale slăbiciunii morale este lipsa de concentrare în urmărirea scopurilor nobile. Ne mândrim cu distribuirea la scară largă a literaturii, însă multiplicarea cărţilor, chiar şi a acelora care nu sunt dăunătoare în ele însele, poate fi un rău categoric. Din cauza valurilor enorme de material care iese neîncetat de sub tipar, tinerii şi cei în vârstă îşi formează obiceiul de a citi în grabă şi în mod superficial, iar mintea îşi pierde puterea de a gândi viguros şi coerent. Mai mult, mare parte din periodicele şi cărţile care, asemenea broaştelor Egiptului, au acoperit toată ţara, nu sunt doar banale, fără rost şi obositoare, ci şi necurate şi degradante. Efectul pe care-l au nu este numai acela de a îmbăta şi a ruina mintea, ci şi de a strica şi a distruge sufletul. Mintea leneşă şi neorientată cade uşor pradă răului. Ciupercile prind rădăcini pe organisme bolnave, lipsite de viaţă. Mintea leneşă este atelierul lui Satana. Dacă ne vom îndrepta gândurile către idealuri înalte şi sfinte şi dacă vom imprima vieţii un ţel nobil, un scop mistuitor, răul nu va găsi un teren propice.

Educaţie, pp. 189-190

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO