Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. (1 Ioan 3:2)

Pentru un educator, nicio altă parte a Bibliei nu este mai valoroasă ca biografiile pe care le conţine. Aceste biografii diferă de toate celelalte prin faptul că sunt fidele realităţii. Nicio minte finită nu poate să interpreteze corect, sub toate aspectele, faptele altuia. Nimeni, în afară de Acela care citeşte inima, care cunoaşte resorturile tainice ale motivaţiei şi acţiunii, nu poate să contureze caracterul cu fidelitate absolută sau să creioneze adevă rata imagine a unei vieţi omeneşti. Numai în Cuvântul lui Dumnezeu se găseşte o asemenea descriere.

Cel mai clar adevăr din Biblie este acela că ceea ce facem este rezultatul a ceea ce suntem. Nicio altă afirmaţie nu este făcută într-o manieră mai clară. În mare măsură, experienţele vieţii sunt rodul propriilor gânduri şi fapte. […]

Tema centrală a Bibliei, în jurul căreia gravitează oricare altă temă biblică, este planul de răscumpărare, refacerea chipului lui Dumnezeu în sufletul omului. De la primul licăr de speranţă din sentinţa pronunţată în Eden şi până la ultima făgăduinţă glorioasă a Apocalipsei – „ei vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor” (Apocalipsa 22:4). Fiecare carte şi fiecare pasaj din Biblie prezintă această temă minunată: ridicarea omului, puterea lui Dumnezeu, „care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isuh Hristos” (1 Corinteni 15:57).

Cel care înţelege acest gând are înaintea sa un câmp nesfârşit de studiu are cheia care îi va deschide întreaga vistierie a Cuvântului lui Dumnezeu. Ştiinţa răscumpărării este ştiinţa supremă, pe care o studiază îngerii şi toate fiinţele din lumile necăzute în păcat, căreia Domnul şi Mântuitorul nostru îi acordă toată atenţia şi care face parte din planul întocmit de mintea Celui Infinit – taina „care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri” (Romani 16:25), ştiinţa pe care o vor studia cei răscumpăraţi de-a lungul veacurilor nesfârşite.

Acesta este cel mai înalt studiu în care se poate angaja omul. El va du vigoare minţii şi va înnobila sufletul cum niciun alt studiu nu o poate face.

Educaţie, pp. 146, 125-126

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO