Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. (Luca 24:15)

Cei care caută neprihănirea lui Hristos vor medita la temele marii mântuiri. Biblia este depozitul care le aprovizionează sufletele cu hrană nutritivă. Ei meditează la întruparea lui Hristos, contemplă marea jertfă adusă pentru a-i salva de la pieire, pentru a aduce iertare, pace şi neprihănire veşnică. Sufletul le radiază de aceste teme înălţătoare. Sfinţenia şi adevărul, harul şi neprihănirea le ocupă gândurile. Eul moare şi Hristos trăieşte in servii Lui. Când contemplă adevărul, inimile ard în ei aşa cum ardea în cei doi ucenici când mergeau spre Emaus şi când Isus mergea pe drum împreună cu ei şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El.

Cât de puţini realizează că, deşi nevăzut, Isus merge alături de ei! Cât de ruşinaţi ar fi mulţi să audă vocea Sa vorbindu-le şi să ştie că El ascultă conversaţia lor lipsită de seriozitate! Şi câte inimi ar arde de bucurie sfântă dacă ar şti că Mântuitorul merge alături de ei, că sfânta atmosferă a prezenţei Lui îi învăluie şi că se hrănesc cu pâinea vieţii! Cât de bucuros ar fi Mântuitorul să-i audă pe urmaşii Lui vorbind despre valoroasele Sale învăţături şi să ştie că ei au plăcere pentru lucrurile sfinte!

Atunci când adevărul rămâne în inimă, nu mai este loc pentru criticarea slujitorilor lui Dumnezeu sau pentru vânarea greşelilor din mesajul pe care El îl trimite. Ceea ce este în inimă va ieşi de pe buze. Nu poate fi înăbuşit. Lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc vor fi tema conversaţiei. Dragostea lui Hristos este în inimă ca un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică, care trimite în jur şuvoaie de apă ce aduc viaţă şi voioşie oriunde ajung.

Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pp. 341-342

Şi mai mare este puterea Bibliei când vine vorba de dezvoltarea naturii spirituale. Omul, creat pentru comuniune cu Dumnezeu, nu-şi poate găsi adevărata viaţă şi dezvoltare decât într-o asemenea comuniune. Creat pentru a descoperi în Dumnezeu cea mai înaltă bucurie, el nu poate găsi în nimic altceva acel lucru care îi potoleşte focul inimii sau care îi satisface foamea şi setea sufletului. Cel care, cu sinceritate şi cu dispoziţia de a se lăsa învăţat, studiază Scriptura şi caută să-i înţeleagă adevărurile va fi pus în legătură cu Autorul ei.

Educaţie, pp. 124-125

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO