Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său. Aici găsim o descoperire mai clară a caracterului Său, a legăturilor Sale cu oamenii şi a marii lucrări de mântuire. Aici ne este relatată istoria patriarhilor şi profeţilor, precum şi a altor bărbaţi sfinţi din vechime. Ei erau oameni supuşi „aceloraşi slăbiciuni ca şi noi” (Iacov 5:17). În Cuvântul Său, vedem cum s-au luptat ei cu descurajări asemănătoare cu ale noastre, cum au căzut sub presiunea ispitei, asemenea nouă, şi totuşi au prins iarăşi curaj şi au învins prin harul lui Dumnezeu; şi văzând toate acestea, suntem încurajaţi în străduinţa noastră de a obţine neprihănirea. Când citim despre minunatele experienţe care le-au fost acordate, despre lumina, dragostea şi binecuvântarea de care s-au bucurat ei şi despre lucrarea pe care au făcut-o prin harul care le-a fost dat, zelul care i-a motivat aprinde în inima noastră flacăra unei ambiţii sfinte, de a fi ca ei, şi dorinţa de a avea un caracter asemenea caracterului lor – de a umbla cu Dumnezeu aşa cum au umblat ei.

Isus a spus despre Scripturile Vechiului Testament (şi cu atât este lucrul acesta mai adevărat despre Noul Testament!) că „ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39), despre Răscumpărătorul, despre Acela spre care sunt îndreptate toate speranţele noastre de a trăi veşnic. Da, întreaga Biblie ne vorbeşte despre Hristos. De la primul raport cu privire la creaţie – căci „nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El” – şi până la ultima făgăduinţă, „Iată, Eu vin curând”, citim despre lucrările Sale şi ascultăm vocea Sa (Ioan 1:3; Apocalipsa 22:12). Dacă vrei să-L cunoşti bine pe Mântuitorul, atunci studiază Sfintele Scripturi.

Umple-ţi inima cu cuvintele lui Dumnezeu! Ele sunt apa vie care stingi setea ta arzătoare. Ele sunt pâinea vie venită din cer. Isus declară: „Dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.” Şi El Se explică, spunând: „Cuvintele pe care vi le-am spus Fiu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:53,63). […]

Mântuirea este un subiect pe care îngerii doresc să îl cerceteze; ea va li ştiinţa şi cântecul mântuiţilor de-a lungul veacurilor nesfârşite ale veşnici ei. Oare nu este ea şi acum demnă de consideraţie şi de studiu atent?

Calea către Hristos, pp. 87-89

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO