Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. (Eclesiastul 12:13)

În Biblie este descrisă toată datoria omului. Solomon spune: „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om” (Eclesiastul 12:13). Voia lui Dumnezeu este descoperită în Cuvântul Său scris şi aceasta este cunoştinţa esenţială. Înţelepciunea omenească, cunoaşterea limbilor diferitelor popoare constituie un ajutor în lucrarea misionară. O înţelegere a obiceiurilor oamenilor, localizarea în timp a evenimentelor reprezintă o cunoştinţă practică, deoarece ajută la clarificarea cifrelor din Biblie, la evidenţierea forţei lecţiilor lui Hristos; însă nu este neapărat necesar să se cunoască aceste lucruri. Călătorul poate găsi calea concepută pentru ca mântuiţii să umble pe ea şi nu se va găsi nicio scuză pentru cel care va pieri deoarece a interpretat greşit Scripturile.

În Biblie este enunţat fiecare principiu vital, este lămurită fiecare datorie, este evidenţiată fiecare obligaţie. Mântuitorul a rezumat toată datoria omului. El spune: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău…, şi pe aproapele tău, ca pe tine însuţi.” […] Pentru toţi cei care ascultă şi împlinesc cuvintele lui Hristos, Biblia conţine ştiinţa mântuirii.

Apostolul spune: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” Biblia este propriul ei interpret. Un pasaj se dovedeşte a fi o cheie care va descuia alte pasaje şi, în acest fel, sensul ascuns al Cuvântului va fi pus în lumină. Prin compararea diverselor texte care tratează acelaşi subiect, prin observarea influenţei lor asupra tuturor aspectelor, adevărata însemnătate a Scripturilor va fi evidenţiată. […]

Domnul Dumnezeu, Creatorul lumilor, a dat lumii Evanghelia cu un preţ infinit.

Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pp. 186-188

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO