De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.

(Matei 10:32)

Versetul acesta face parte din învăţăturile date de Domnul Hristos ucenicilor în scopul încurajării lor în faţa persecuţiilor pe care aveau să le îndure. Mărturisirea la care Se referă El aici implică dezvăluirea identităţii noastre de urmaşi ai Săi în orice conjunctură şi cu orice risc.

Să nu ne ascundem identitatea sub influenţa oamenilor, în general, sau poate a membrilor propriei familii. Dacă vrem să le facem pe plac lor, şi nu lui Dumnezeu, ne supunem unor muritori păcătoşi şi slabi ca noi. Iar judecata omului este puţin lucru în comparaţie cu judecata pe care o va face Hristos înaintea Tatălui Său în cer. Să nu ne temem de împotrivirea acelora care sunt nemulţumiţi de poziţia creştină pe care o luăm. Dacă vrem să triumfăm împreună cu adevărul în viitor, trebuie să triumfăm şi în clipa de faţă. Mulţi tineri creştini înrolaţi în armată au fost chemaţi să stea singuri pentru credinţa lor, să suporte batjocura şi dispreţul şi chiar să fie judecaţi de Curtea Marţială din cauza ascultării de poruncile divine.

Să nu ne cerem scuze pentru convingerile noastre. Credinţa creştină nu este slabă. Noi suntem chemaţi să dăm mărturie personală pentru Hristos cu curaj, cu convingerea fermă că unii dintre cei ce ne ascultă ne vor lua în serios şi vor dori să cunoască adevărul. Mărturia noastră nu este atât de greu de înţeles sau de acceptat cum credem. Să nu facem din credinţa noastră o religie exclusivistă, ci să o prezentăm ca fiind lucrul cel mai important în viaţă. Hristos să rămână întotdeauna înaintea ochilor noştri.„Recunoaşte-L în toate căile tale.”

Odată ce L-am cunoscut pe Hristos, avem datoria să le spunem şi altora lucrul acesta. Nu-l putem ţine secret. Pe măsură ce suntem părtaşi la neprihănirea, puritatea, integritatea şi frumuseţea Sa de caracter, primim putere să dăm mărturie despre această experienţă. Cât de important este pentru noi ca Domnul Isus să ne mărturisească înaintea Tatălui şi înaintea îngerilor din cer!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO