Cunoaștem voia Lui și o împlinim

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. (Ioan 7:17)
Singura condiţie pentru a cunoaşte personal adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu este să vrem să facem voia Lui. Când stăm în faţa cerinţelor Domnului Hristos, trebuie să fim dispuşi să ne supunem lor. Atunci cunoaştem realitatea şi certitudinea învăţăturilor pe care Biblia le prezintă ca fiind adevăr. Dacă vrem să avem o minte luminată, e necesar să aducem întreaga noastră viaţă la lumină. Altminteri rămânem în întuneric, oricâte cunoştinţe religioase am avea. „Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi” (loan 13:17).

Textul nu spune: „Ferice de voi dacă le cunoaşteţi cu mintea voastră.” Cunoaşterea fără fapte şi fără punere în practică nu are nicio valoare. Avem nevoie de amândouă. Vrei să cunoşti adevărul? Atunci umblă în el. Oamenii care întorc spatele adevărului nu duc lipsă de informaţii, ci de dispoziţia de a face voia lui Dumnezeu şi de a asculta de Cuvântul Său.

Ni se poate întâmpla să memorăm cărţi întregi din Biblie, dar să nu avem totuşi niciun folos. Ni se poate întâmpla să acumulăm cunoştinţe despre toţi marii oameni ai Bibliei şi să ştim câte versete are fiecare capitol, dar să nu progresăm cu nimic. Avem nevoie să luăm decizia fermă de a asculta de Dumnezeu. Avem nevoie de dispoziţia de a face voia Sa. Să ne punem cu sinceritate următoarea întrebare:„Doamne, ce vrei să fac?” Dumnezeu nu ne oferă o prelegere biblică, ci ni Se oferă pe Sine. El ne dezvăluie voinţa Sa şi scopul Său pentru viaţa noastră. El ne invită să mergem pe calea credinţei împreună cu El.

Credinţa creştină este o religie foarte practică. Dumnezeu ne vorbeşte în Cuvântul Său, iar noi venim să-L auzim, să-L înţelegem, să-L acceptăm şi să ascultăm de El. Cuvântul Său ne schimbă viaţa. Nimic nu ne poate clinti credinţa.

Dacă citim Biblia doar de formă, vom găsi că alte cărţi sunt mai interesante. Dacă o citim doar pentru a obţine informaţii, vom găsi că alte cărţi sunt mult mai instructive. Dar dacă o citim ca să cunoaştem voia lui Dumnezeu şi ca să o împlinim, vom auzi glasul Său. Fiecare pagină va fi o candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe cărarea noastră.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO