[Dumnezeu] să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi
care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei
moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi,
credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale.

(Efeseni 1:18,19)

Creştinul este omul destinului divin. Toate situaţiile prin care trecem acţionează în favoarea noastră.În inima lui Dumnezeu, destinul nostru este asemănarea cu Domnul Hristos. Chemarea pe care ne-a făcut-o El este atât de măreaţă, încât toate celelalte lucruri pălesc în comparaţie cu ea. El ne-a chemat să fim colaboratori la lucrarea Sa veşnică şi ne-a oferit toate resursele necesare.

Să ne gândim la acest ultim scop al lui Dumnezeu pentru viaţa noastră. Dacă pictorul are tabloul în minte încă înainte de a se apuca să-l picteze, dacă Michelangelo a văzut în blocul de marmură chipul lui David înainte să realizeze celebra sculptură cu acest nume, atunci cu atât mai mult Dumnezeu vede, când priveşte la noi, chipul Fiului Său. Acesta este scopul Său suprem pentru viaţa noastră. Nu e necesar să născocim singuri o imagine ideală finală la care să ajungem, pentru că ea ne-a fost descoperită. Ştim cum ar trebui să fim. Destinul nostru etern este în Hristos. El este modelul nostru călăuzitor, chipul după care Dumnezeu doreşte să nc modeleze.

Într-un comentariu despre convertirea şi consacrarea sa, Martin Luther nota: „Mă simt de parcă aş fi intrat pe porţile Paradisului plutind.” Noi, cei care avem privirea aţintită la Hristos, nu uităm care este scopul sublim pentru care trăim. Noi nu ne trăim viaţa la întâmplare, fără siguranţa zilei de mâine, la nimereală. Nu suntem nehotărâţi şi derutaţi.

Pictorul nu aruncă pe pânză culori fără a avea o ţintă, dacă vrea să obţină un tablou valoros. Sculptorul nu loveşte marmura cu dalta la întâmplare, dacă vrea să creeze un David ca al lui Michelangelo sau un Hristos ca al lui Thorvaldsen. Care este scopul nostru în viaţă? Unul spune că e bogăţia, altul, poziţia sau renumele, altul, măreţia şi onoarea lumească. Oamenii rostesc cuvintele acestea ameţitoare cu mult patos. Noi însă avem un scop mai înalt, mai strălucit şi mai durabil: restaurarea chipului Domnului Hristos în noi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO