Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?… În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.

(Romani 8:31,37)

Când te-ai uitat în albumul absolvenţilor din generaţia ta, ţi-ai luat vreodată timp să te intresezi ce s-a întâmplat cu colegii tăi? Unii au avut un parcurs ascendent, alţii, dimpotrivă, un parcurs descendent. Biblia consemnează acelaşi lucru în dreptul oamenilor de odinioară: faraonul Egiptului, Belşaţar, luda Iscarioteanul şi alţii ca ei au ales drumul care duce la ruină; Avraam, losif, Moise, Daniel, Pavel, ceilalţi apostoli şi alţii ca ei au ales calea îngustă care duce sus, la Dumnezeu.

Domnul nostru ne-a promis biruinţa şi a făcut planuri în acest sens. Când privim la El şi ne lepădăm de noi înşine şi de păcat, avem aceeaşi certitudine şi siguranţă ca El, în virtutea biruinţei obţinute de El în numele nostru. Cei şaptezeci de ucenici ai Domnului s-au întors din lucrare plini de bucurie şi au zis:„Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău” (Luca 10:17). Şi noi putem avea parte de o astfel de victorie astăzi. Dumnezeu ne conduce spre triumful asupra puterilor răului.

Dar cât de puţin din toate acestea reuşeşte să distingă ochiul omenesc! De multe ori puterea ne scade fiindcă vedem prea puţine dovezi ale triumfului lui Hristos. Să fim ferm convinşi de victoria Sa! Să ne însuşim această siguranţă a Lui, această încredere a Lui în biruinţa noastră! Dragostea Lui ne încurajează să năzuim spre bunurile nepieritoare şi spre frumuseţea caracterului. El ne oferă adevărul de care avem nevoie şi îl face biruitor în viaţa noastră.

Avem nevoie să ne bizuim pe Dumnezeu, nu pe noi înşine. Nu putem deveni biruitori ca prin farmec. Domnul Hristos ne atrage la El. El este zidul nostru de apărare, locul nostru de adăpost şi cetatea noastră cea tare. Îngerii strălucitori ne însoţesc şi ne poartă pe braţele lor.

Noi devenim biruitori nu mânaţi de frică, ci prin dragostea lui Dumnezeu, care ne face puternici. Când privim la Hristos, ne întoarcem privirea de la cel rău. Când discernem frumuseţea Sa, îl respingem pe Diavol. Când ne umplem mintea cu bogăţiile cereşti nepieritoare, falsa strălucire a lucrurilor de pe pământ nu ne mai impresionează. Domnul în care ne încredem este Dumnezeul atotputernic. Prin El luptăm şi suntem victorioşi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO