Ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică slăvită… sfântă şi fără prihană.

(Efeseni 5:27)

Noi facem parte din biserica Dumnezeului celui viu deoarece credem că ea este în armonie cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său mai mult decât oricare alta. Noi ţinem cu tărie aceste adevăruri primite de la El din dorinţa de a ne mărturisi, fără ocolişuri şi fără ascunzişuri, ataşamentul faţă de ele, preferinţa pentru ele; din dorinţa de a face tot ce ne stă în putinţă pentru a le păstra şi a le răspândi cât mai mult posibil. Noi trebuie să excelăm în onestitatea, integritatea, puritatea şi neprihănirea lui Hristos. Noi acceptăm şi urmărim idealul cel mai înalt din câte au existat vreodată.

Biserica adevărată este instituţia aleasă de Dumnezeu. Prin ea, adevărul este înălţat, trăit şi cunoscut pe tot pământul. Fără ea, adevărul ar rămâne neproclamat şi ar dispărea. Biserica nu are teamă. Ea recunoaşte schimbările care au loc în lume. Ea este conştientă că sfârşitul este aproape. Ea nu îşi iroseşte energia cu lucruri mărunte şi cu predici moralizatoare. Ea apără adevărul neînfricată.

Biserica evită acuzaţia de sectarism, refuzând să abandoneze temelia Cuvântului lui Dumnezeu. Ea ilustrează caracterul Domnului Hristos şi îi iubeşte pe toţi oamenii, refuzând să renunţe la loialitatea faţă de adevărul biblic.

Noi aparţinem bisericii Dumnezeului celui viu şi se cuvine ca ea să ne fie mai dragă decât oricare alta. Se cuvine să manifestăm un interes mai adânc faţă de susţinerea şi extinderea ei, să fim mai dispuşi la trudă şi sacrificiu.

Comitem o tragică eroare dacă permitem ca ranchiuna sau nedreptatea oamenilor să ne despartă de biserica pe care afirmăm că o iubim şi o preferăm. Să nu uităm că, dacă ne-am certat cu un membru al bisericii, nu ne-am certat cu Mântuitorul însuşi. Biserica este sanctuarul Dumnezeului celui viu, şi nu a celui care te-a ofensat. Faptul că ai avut de-a face cu un membru nesincer nu te îndreptăţeşte să negi adevărul sau să părăseşti biserica.

Să păstrăm adevărul cu dragoste. Biserica are însărcinarea de a proclama şi de a prezenta întregul adevăr de la Dumnezeu. Fiecare dintre noi e inclus aici. Noi avem nevoie de biserică, şi biserica are nevoie de noi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO