Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor împărăţia cerurilor.

(Matei 23:13)

Există o intoleranţă creştină potrivită care nu e deloc îngustă sau dogmatică. Niciunul dintre cei care iubesc adevărul nu ar trebui să fie îngăduitor cu răul şi cu viciile care caracterizează viaţa în zilele de azi. Indignarea profundă faţă de ceea ce provoacă ruina oamenilor este esenţială. Dacă nu urâm neadevărul, înseamnă că nu iubim adevărul în mod real. Dacă iubim în mod real neprihănirea, nu avem cum să nu simţim într-o oarecare măsură împotrivirea lui Dumnezeu faţă de nelegiuire.

Se recomandă adeseori să fim toleranţi cu păcatul, prin toleranţa aceasta înţelegându-se o atitudine neutră în chestiunile de ordin moral, al cărei efect este, din nefericire, răspândirea răului şi punerea în pericol a vieţii însăşi. Mulţi înclină să se acomodeze cu păcatul, trăind cu impresia că atitudinea aceasta ar fi creştină.
Noi trebuie să păstrăm adevărul şi să ne opunem neadevărului. Şi trebuie să facem acest lucru cu dragoste. Ar trebui să susţinem tot ce îl înalţă pe Hristos. Ar trebui să ne opunem tuturor lucrurilor care îl ignoră pe Hristos şi îl refuză. Detestarea lucrurilor viciate din lumea aceasta este indispensabilă pentru puritate.

Cu cât iubim mai mult muzica bună, cu atât mai respingătoare ni se va părea muzica ieftină. Cu cât vom iubi mai mult arta, cu atât mai detestabile ni se vor părea lucrările necizelate şi aproape obscene, care trec sub numele de artă, şi cu atât mai indignaţi vom fi faţă de lucrurile care servesc imoralităţii şi poftei trupeşti.

Nu îmi propun aici să micşorez valoarea toleranţei faţă de concepţiile religioase ale altora sau importanţa dreptului lor de a avea o altă concepţie decât noi. însă noi trebuie să fim convinşi că am găsit adevărul, că am fost călăuziţi de Duhul Sfânt la adevăr.

Oamenii întrebuinţează în mod frecvent cuvântul „dogmatic” cu referire la persoanele a căror poziţie faţă de adevărul biblic este fermă şi neînduplecată. Dar dacă toleranţa înseamnă că nu suntem niciodată siguri de nimic, atunci ea devine unul dintre cele mai demoralizatoare obstacole din calea câştigării altora pentru Hristos. Avem nevoie de putere divină pentru a prezenta adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu cu claritate şi fără şovăire.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO