Ci fiecare este ispitit când 
este atras de pofta lui însuşi şi momit


(Iacov 1:14)

Noi suntem fie atraşi tot mai aproape de Hristos, centrul vieţii noastre, fie ademeniţi tot mai departe de El. Cei mai mulţi dintre cei care se rătăcesc nu îl resping efectiv pe Hristos, ci doar îi spun „nu” la un moment dat în viaţa lor.

De multe ori suntem ispitiţi, aidoma fiului risipitor, să ne cerem partea noastră de avere şi să ne bucurăm de ea departe de Tatăl nostru. Prosperitatea materială şi plăcerile lumeşti ne pot determina să uităm de Dumnezeu. Vraja lumii ne poate face insensibili la părtăşia zilnică cu Hristos. Putem crede că lucrurile care ne îndepărtează de Dumnezeu sunt minore. Putem ajunge să tolerăm lucruri contrare Spiritului Domnului.

Rareori se întâmplă ca oamenii să se îndepărteze brusc de adevăr şi de dreptate. Oamenii nu cad în păcat, ci mai degrabă alunecă în păcat. Ei sunt traşi departe de adevăr printr-o sumedenie de vicleşuguri diabolice. Există o mulţime de căi de a-L tăgădui pe Hristos. Există distracţii şi relaţii dubioase care ne erodează treptat convingerile susţinute altădată cu tărie şi care ne jefuiesc de roadele Duhului Sfânt. Rugăciunea nu este abandonată. Pur şi simplu ne petrecem cea mai mare parte a timpului fără ea. Mergem la biserică. Dar, pe nesimţite, relaţia cu Dumnezeu se destramă.

Cine dintre noi este în stare să observe cea mai mică îndepărtare de Dumnezeu şi de adevăr? lată cum descria un alpinist apariţia unei crevase într-un gheţar montan: o fisură aproape insesizabilă la început se transformă treptat într-o breşă peste care poţi sări cu oarecare greutate, iar în final într-un adevărat culoar imposibil de trecut.

Adam şi Eva nu au avut nicio intenţie să se îndepărteze de Dumnezeu sau să iasă din grădină. Ghehazi nu s-a gândit deloc la lepră când a minţit, luda Isca- rioteanul nu a presimţit că avea să se spânzure când L-a trădat pe Hristos. Putem aluneca în păcat pe mai multe căi, fără nicio intenţie de a-L tăgădui pe Domnul, îndepărtarea de adevăr, în orice formă, este întotdeauna periculoasă. Poate că nu ne scoate din biserică, dar ne distanţează de Dumnezeu. Este întotdeauna în avantajul nostru spiritual şi moral să rămânem în întregime fideli adevărului aşa cum ni l-a încredinţat Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO