Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

(Psalmii 121:5)

Textul de astăzi ne vorbeşte despre asigurarea grijii şi vegherii lui Dumnezeu. „Domnul este Pastorul meu, nu voi duce lipsa de nimic. El mă paște în pășuni verzi şi mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său” (Psalmii 23:1-3).

Cuvintele acestea au fost scrise de David, care, deşi nu a trăit întotdeauna în ascultare de Dumnezeu, a cunoscut personal această realitate a ocrotirii Sale. Dumnezeu a făcut ceva pentru el. L-a adus înapoi de pe căile rătăcirii şi nu a renunţat niciodată la el.Tot aşa, El nu va renunţa nici la noi. Una este să stăm în faţa păcatelor noastre disperaţi şi cu totul alta este să stăm înaintea Domnului ştiind că El Şi-a aşezat mâna pe umărul nostru cu o dragoste care ne ajută să luăm viaţa de la capăt şi să privim spre un viitor victorios.
„Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine.”Cât de diferită este atmosfera când străluceşte soarele! Când faţa lui Dumnezeu străluceşte asupra noastră, viaţa noastră este senină. În schimb, când îşi ascunde Faţa de noi, suntem tulburaţi. „Ţi-ai ascuns Faţa şi m-am tulburat” (Psalmii 30:7). Nu avem parte de lumină când rămânem închişi în noi înşine. Banii, succesul sau faima nu ne pot aduce aprobarea Domnului.

Să acceptăm ca Faţa lui Dumnezeu să lumineze peste noi în fiecare zi. „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie” (Exodul 34:6). Lui nu îi face plăcere să ne ţină socoteala păcatelor şi greşelilor. El este mereu dornic să ne primească. Până acum, El nu a alungat niciun suflet sincer pocăit şi credincios. Faţa Lui este tot timpul întoarsă spre noi cu iubire.

„Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!” Avem aici imaginea unui monarh binevoitor care îi primeşte în audienţă pe supuşii săi. El îşi înalţă Faţa, iar ei se simt preţuiţi. El îi invită să se apropie, îndreptându-şi sceptrul spre ei în semn de acceptare.
Dumnezeul nostru ne primeşte înaintea Sa fără nicio oprelişte. Noi căpătăm trecere înaintea Sa aşa cum a căpătat trecere Estera înaintea împăratului Ahaşveroş. Dragostea şi harul Său nu cunosc margini. Noi trăim în lumina dragostei care străluceşte de pe chipul Său!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO