Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, 
trăiţi în pace cu toţi oamenii.

(Romani 12:18)

Oamenii sunt de părere că a trăi în pace cu toţi oamenii înseamnă a nu contrazice şi a nu tulbura pe nimeni. Dar lucrul acesta nu este întotdeauna cu putinţă.

Când suntem ispitiţi să facem compromis sau să comitem un păcat, când suntem chemaţi să luăm atitudine pentru ceea ce credem, intrăm în mod inevitabil în conflict cu ceilalţi oameni. Când cineva ia poziţie fermă pentru ceea ce este bun, corect şi curat, ceilalţi, care aleg calea greşită, i se pot împotrivi. Împăratul Ahab l-a întâmpinat pe profetul llie cu următoarele cuvinte: „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?”(1 Împăraţi 18:17).

Câteodată, martorul creştin stă în calea celor care aleg să facă fapte necreştineşti. Oamenilor nu le place să le „stricăm cheful”. În modul acesta se ajunge la conflict şi chiar la duşmănie. Tinerilor nu le este uşor să fie diferiţi în astfel de circumstanţe, deoarece nu le place să fie respinşi de prietenii lor.

Realitatea este că numai în rare situaţii putem câştiga admiraţia şi aplauzele altora prin faptul că suntem diferiţi. Nu putem trăi adevărul, aşa cum este el în Isus, fără a-i incomoda pe oameni. Dar nici nu putem accepta ca reacţia lor să ne determine conduita.

Credinţa ne cere să ne luăm anumite angajamente morale şi spirituale. Nu putem păstra convingerile doar la nivelul gândirii. Noi trebuie să fim pregătiţi să luăm o hotărâre în spiritul lui Hristos. Trebuie să spunem cu dragoste şi cu fermitate: „Nu vreau să las impresia că mă ruşinez de Domnul Hristos. Voi fi gata să vorbesc despre credinţa mea.”Creştinii din toate secolele au constatat că intrarea în conflict este imposibil de evitat. Despre ucenici se spunea, bunăoară, că „au răscolit lumea” (Faptele apostolilor 17:6). Unora le este teamă ca nu cumva creştinii să recurgă la măsuri extreme şi, de aceea, fac apel la compromis. Pare mai simplu să taci ca să eviţi conflictul sau reproşurile.

Totuşi dragostea faţă de Domnul Hristos nu ne lasă să subordonăm adevărul opiniei populare. Noi nu suntem tipul acela de creştini care cred ceva, dar fac altceva. Să nu fim surprinşi atunci când cineva va lua atitudine pentru Hristos. Dumnezeu caută oameni de felul acesta în fiecare zi. El îşi pleacă urechea, gata să audă dacă cineva va mărturisi Numele Său.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO