Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu.


(1 loan 3:2)

Creştinul este un fiu al lui Dumnezeu prin creare şi prin răscumpărare, prin nașterea dintâi și prin nașterea a doua. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc.

Nu este în întregime corect să spunem că suntem fiii Săi numai din clipa în care ne întoarcem la El. Noi suntem de la început fiii Săi, doar că suntem nişte fii rebeli, neascultători. Tatăl nostru nu Se dezice de noi.

Avem un Tată care caută neîncetat să arate că ne iubeşte, chiar dacă noi nu recunoaştem întotdeauna lucrul acesta. Fie că ne-am întors sau nu la Dumnezeu, avem mereu în cer un Părinte care ne iubeşte. Totuşi nu trebuie să confundăm credincioşii cu necredincioşii, crezând că nu ar fi nicio diferenţă între ei. Există o mare diferenţă. Credinciosul trăieşte în Hristos. Dumnezeu este viaţa lui. Nu la fel este cazul necredinciosului. Hristos a murit pentru toţi, dar nu toţi sunt mântuiţi. Este necesar să îl acceptăm pe Dumnezeu ca Tată, să primim iertarea Lui, nepri- hănirea Lui, pacea şi dragostea Lui. Dumnezeu nu Se schimbă. Dar noi trebuie să ne schimbăm.

Apostolul Pavel îi numeşte pe oamenii care nu au cunoscut naşterea din nou „copii ai mâniei” (Efeseni 2:3). Tatăl ceresc îi iubeşte pe cei care nu îl iubesc. Dar necredincioşii nu îl acceptă ca Tată al lor. Credincioşii, în schimb, îi permit să le fie Părinte şi, prin naşterea din nou, ies de sub stăpânirea Diavolului.

Domnul Hristos a afirmat clar acest adevăr în discuţia Sa cu fariseii care căutau să-L omoare:„Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine… Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru” (loan 8:42,44).

Dumnezeu este acum Tatăl nostru. Noi singuri alegem cine să ne fie tată. Dumnezeu nu ne ia cu forţa în familia Lui. Avem libertatea de a-L refuza. Dar El ne va chema stăruitor:„Fiule, dă-Mi inima ta!” (Proverbele 23:26). Avem nevoie să căutăm în fiecare zi modalităţi de a demonstra că suntem copiii Săi, permiţându-l să fie Tatăl nostru. Misiunea noastră este să recunoaştem că „acum suntem copii ai lui Dumnezeu” şi să trăim ca atare!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO