Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.

(Matei 7:14)

Credinţa în Domnul Isus Hristos este foarte importantă pentru mântuire şi tocmai de aceea ni se cere să demonstrăm că avem o credinţă autentică. Nimeni nu poate ajunge în mod întâmplător în împărăţia lui Dumnezeu. Nu se poate să găsim la nimereală calea îngustă. Nu există scurtătură spre viaţa veşnică. Apostolul Pavel îl îndemna peTimotei să ducă „lupta cea bună a credinţei” şi să caute să apuce viaţa veşnică (1 Timotei 6:12).

Majoritatea căderilor noastre în viaţă au loc din cauza stării de încropire în care ne aflăm. Cei mai mulţi dintre noi avem câteodată motive să ne ruşinăm de indispoziţia noastră de a face sacrificii pentru Dumnezeu. în ceea ce priveşte închinarea, în cea mai mare parte a ei dăm dovadă de formalism.

Calea îngustă este abruptă şi grea. Puţini rămân pe ea. în schimb, calea largă este lină şi mai confortabilă. Oamenii se plictisesc repede de religie. Iar când îşi pierd dispoziţia, şi cauza lui Dumnezeu pare a-şi pierde însemnătatea. Adaptăm credinţa înaintaşilor noştri la apatia noastră; adaptăm cerinţele lui Dumnezeu la slăbiciunea noastră. Pare mai simplu să mergi odată cu mulţimea, să te laşi dus de val.

Creştinismul adevărat presupune acceptarea completă a Domnului Hristos şi a modului Său de a trăi. Avem nevoie să fim atenţi la coborârea idealurilor morale şi spirituale. Avem nevoie să privim din nou la slava caracterului lui Dumnezeu, la frumuseţea legii Sale morale, care e cu mult superioară legilor omeneşti. într-o vreme în care lumea se îndepărtează de calea îngustă, nouă ni se cere să înţelegem ce sacrificii presupune această cale şi să păşim pe ea cu curaj.

Să căutăm lumină şi putere de la Dumnezeu, ca unică soluţie reală la problemele morale şi spirituale din vremea noastră. Să însetăm şi să flămânzim după neprihănirea Sa. Să cerem de la El ochi care să urmărească numai slava Sa şi o inimă şi o minte mai cutezătoare şi mai iubitoare. Este nevoie de sacrificii pentru a ne forma o viaţă de rugăciune şi de devoţiune. Este nevoie de timp şi de efort pentru a ne hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar numai în modul acesta suntem întăriţi prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Atunci nu ne mai dăm înapoi de la lucrarea Domnului. Focul Duhului Sfânt arde în sufletul nostru şi ne încurajează să facem lucruri mari pentru El.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO