Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu.

(1 Corinteni 2:12)

Dumnezeu ne-a dăruit Duhul Sfânt ca să putem cunoaşte, accepta şi preţui lucrurile dumnezeieşti. Prin acest Duh, noi putem discerne şi alege lucrurile care Îi aparţin lui Dumnezeu. Noi cunoaştem gândul lui Hristos şi ni-l însu­şim. În aceasta constă viaţa spirituală a creştinului.

Pe calea creştinului se găsesc totuşi multe pericole. Trebuie să recunoaştem semnele declinului spiritual, să identificăm cauzele decăderii spirituale. Un prim semn este relaxarea conştiinţei. Am face bine să fim atenţi la tot ce ne diminuează sensibilitatea conştiinţei. Poate că ai auzit persoane care spuneau: „Nu mai sunt chiar atât de scrupulos ca altădată în chestiunile de moralitate şi conduită.” Unii oameni pretind că se bucură de o libertate mai mare când nu mai ţin cont de re­guli. Ei pretind că au scăpat de legalism şi de perfecţionism.

Într-adevăr, creştinul matur din punct de vedere spiritual se bucură de o mai mare libertate în lucrurile spirituale. Însă relaxarea conştiinţei este o cu totul altă problemă. Orice abatere de la Legea lui Dumnezeu este un semn al declinului spiritual. Pe măsură ce se maturizează, creştinul capătă o mai mare sensibilitate la păcat. Marii oameni ai credinţei creştine au avut o conştiinţă sensibilă la păcat, precum şi curajul de a trăi potrivit cu propriile convingeri.

Nu este întotdeauna uşor să ne păstrăm conştiinţa curată. Păcatul ne toceş­te conştiinţa şi ne distruge simţământul responsabilităţii faţă de Dumnezeu şi faţă de Cuvântul Său.

Lumea ne copleşeşte cu preocupările, prieteniile şi plăcerile ei, tinzând să ne sufoce viaţa spirituală. Cei care tânjesc după lumea aceasta, cu practicile ei de­gradante, îşi vor nega credinţa în cele din urmă. Noi să ne susţinem convingerile şi să ne păstrăm conştiinţa curată înaintea Domnului!

Cineva observa că din tot praful cu care i se aruncă în ochi omului, niciunul nu este mai orbitor decât „praful de aur”. Am putea aplica această idee şi în drep­tul altor lucruri din lumea noastră: faima, bogăţiile, plăcerile, succesul au acelaşi efect. Domnul Hristos ne oferă, fără plată, tot ce este frumos şi nobil. Trăim cu ade­vărat numai atunci când viaţa Sa se revarsă în viaţa noastră, numai când devenim moştenitori ai bogăţiilor cereşti nepieritoare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO