Ascultarea face mai mult decât jertfele.

(1 Samuel 15:22)

Am citit undeva că unele substanţe toxice, precum arsenicul, pot fi întrebuinţate, în anumite condiţii, ca medicament. Lucrul acesta nu este valabil însă în ceea ce priveşte neascultarea. Puţină neascultare nu aduce nimic bun, ci numai o mare îndepărtare de Dumnezeu.

Viaţa creştinilor trebuie să se deosebească de viaţa necreştinilor. Creştinii nu trebuie să permită ca spiritul de neascultare să îşi pună amprenta asupra existenţei lor. Noi suntem chemaţi să purtăm chipul Domnului Hristos. Suntem chemaţi să luăm în serios relaţia cu Dumnezeu şi ascultarea de poruncile Sale. încălcarea Legii lui Dumnezeu nu poate duce decât la pieirea noastră.

Urmaşii lui Satana sunt numiţi „fiii neascultării” (Efeseni 2:2). Cei neconvertiţi şi nesfinţiţi aderă la o concepţie falsă despre libertate, văzând în ea scutirea de respectarea voinţei lui Dumnezeu. Consecinţa acestei idei este degradarea morală şi spirituală. Oamenii devin din ce în ce mai puţin capabili să discearnă adevărul şi să umble în el. Ei se satură să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar în final constată că le este tot mai dificil să scape de poluarea morală şi spirituală şi să se întoarcă la adevărul lui Dumnezeu.

Domnul Hristos a ascultat de Tatăl Său ceresc şi a păzit poruncile Lui cu stricteţe. Când intră în viaţa noastră, El ne dă şi puterea de a asculta. Invitaţia Sa de a veni la El şi de a asculta formează miezul Evangheliei.

Noi singuri alegem ce forţă să ne conducă viaţa. Dumnezeu ne-a oferit în Evanghelie, în Fiul Său şi în Cuvântul Său tot ce avem nevoie pentru a duce o viaţă de ascultare. El ne lasă să păcătuim, dacă aşa alegem, dar ne pune la dispoziţie toate resursele Cerului pentru a duce o viaţă neprihănită. Să alegem să ne aşezăm de partea Sa!
Dumnezeu nu ne va îngădui să sucim adevărul pentru a câştiga o falsă libertate. El nu Se va lăsa înduplecat să facă excepţii şi compromisuri în cazul nostru, dacă ne vede hotărâţi să mergem pe căile noastre. El are controlul asupra lumii noastre! Cu toate acestea, El nu ne forţează, ci ne aşteaptă cu dor să îi spunem „da”!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO