Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale! Omul prost nu cunoaşte lucrul acesta şi cel nebun nu ia seama la el.

(Psalmii 92:5,6)

Toţi oamenii din lumea aceasta trec printr-o criză gravă, din cauza stării de inconștiență în care se găsesc. Scripturile ne îndeamnă în mod repetat să avem o minte trează:„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Dar a avea o minte trează nu înseamnă a avea tot timpul o faţă lungă sau o atitudine pesimistă. Înseamnă să fim lucizi, atenţi la lucrurile importante. Prea adesea, bărbaţii şi femeile dau dovadă de superficialitate şi trivialitate.

Domnul Hristos ne cheamă să îl iubim pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru. Nu există năpastă mai mare decât aceea de a nu gândi drept despre Cuvântul lui Dumnezeu sau chiar de a nu gândi deloc. Mai devreme sau mai târziu, cei care nu gândesc drept ajung să nu mai calce drept. Publicaţiile şi distracţiile sunt, în cea mai mare parte, un adevărat gunoi. Oamenii par a-şi pierde raţiunea. Dar cultul huzurului şi al distracţiei nu are ce căuta în gândirea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu.

Cum putem supravieţui evenimentelor şi crizei finale când puterile răului ameninţă să înghită pământul? Unul dintre obiectivele bisericii rămăşiţei este acela de a forma creştini maturi, care să gândească bine. Obiectivul este, ar spune unii,„încheierea lucrării”, dar lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi încheiată de creştinii necopţi din punct de vedere mental şi spiritual. Dacă nu reuşeşte să producă membri maturi din punct de vedere mental, emoţional şi spiritual, biserica se află într-un pericol grav.

Avem nevoie de o minte deschisă, receptivă la tot adevărul lui Dumnezeu, ca o fereastră larg deschisă, care permite aerului proaspăt să pătrundă înăuntru. Totuşi să nu uităm că, dacă ţinem fereastra deschisă, trebuie să fim mai vigilenţi!

Să ne fortificăm mintea cu adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi devenim de neînvins prin forţa noastră interioară, prin însuşirea gândului lui Hristos. Dumnezeu să aibă milă de noi dacă nu ne ocupăm decât cu lucruri frivole şi superficiale! Să înfruntăm ultimele scene ale istoriei lumii noastre cu o minte echilibrată şi matură. Lumea nu va fi un loc comod. Timpul pregătirii este acum!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO