Îl putem urma astăzi pe Hristos?

 Isus… a văzut pe un om, numit Matei, şezănd la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” Omul acela s-a sculat
şi a mers după El.

(Matei 9:9)

Domnul Isus a cerut din partea oamenilor devotament fără rezerve faţă de El. Le-a cerut în cuvinte clare să renunțe la tot de dragul Său, le-a cerut chiar să-şi părăsească familia şi prietenii, dacă era necesar. Ne cere El să facem acest lucru astăzi? în urmă cu două mii de ani, oamenii trăiau în general în zone rurale şi aveau o viaţă foarte simplă. Acum, viaţa este deosebit de complexă, de industrializată şi de sofisticată.

Isus a declarat:„Eu sunt Adevărul.” A rămas adevărul acelaşi? Ne putem bizui pe el? în Noul Testament, cuvântul „adevăr” are două înţelesuri. În primul sens, „adevăr”înseamnă ceea ce concordă cu realitatea, cu logica şi cu ceea ce afirmă Biblia. Dar adevărul nu se limitează la idei, fapte, cuvinte, care ne satisfac nevoia după o gândire justă.
în cel de-al doilea sens, cuvântul „adevăr”, sau „adevărat”, exprimă ideea de autenticitate. Domnul Isus este numit adevărata Lumină, adevărata Pâine. Aceasta nu are nimic a face cu faptul că El spune adevărul. Aici „adevărat” înseamnă că Isus corespunde prin întreaga Sa fiinţă cu ceea ce este absolut veritabil. Nimic din El nu este fals sau greşit. Modul în care El a trăit pe pământ şi a întâmpinat fiecare problemă şi fiecare om este singurul mod adevărat de a trăi.

Adevărul ca autenticitate poate fi cunoscut numai atunci când noi înşine devenim o parte din el, când ni-l însuşim. Putem studia datele şi dovezile legate de învierea lui Hristos şi putem fi de acord că sunt valabile. Lucrul acesta este important, dar nu este suficient. Pentru a cunoaşte autenticitatea învierii, trebuie să fim părtaşi la învierea lui Hristos. Nu ne e de mare folos să strigăm: „Noi avem adevărul!”Trebuie să înţelegem ce este un creştin adevărat şi cine suntem noi în realitate. Păcatul, pofta trupească, egoismul, ura sunt nişte realităţi atât de teribile. Nu sunt cuvinte goale. Ele arată cine suntem din când în când. Singurul răspuns la aceste realităţi păcătoase este acela de a cunoaşte realitatea lui Isus Hristos. Încrederea şi devotamentul nostru trebuie să fie pe deplin autentice – să fim una cu El pentru a iubi, şi nu pentru a urî; pentru a fi smeriţi, şi nu îngâmfaţi; pentru a spera, şi nu pentru a dispera!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO