Nu fi prea neprihănit.

Eclesiastul 7:16

Versetul acesta nu vrea să ne spună că există pericolul de a fi prea neprihăniți sau prea dedicați cauzei lui Dumnezeu ci este un averstisment împotriva accentuării exagerate a formelor şi aspectelor exterioare ale religiei, în detrimentul lucrurilor esenţiale.

Orice religie îşi are extremiştii ei. Unii îşi fac un hobby religios din ceva care de regulă nu are nicio tangenţă cu lucrurile spirituale. Să ne ferim de tendinţele „de ultimă oră”în materie de religie, de acele opinii fanteziste şi extremiste care absorb mintea, precum şi de metodele care aşază eul în centrul religiei.

Aceasta nu înseamnă că negăm valoarea ideilor noi şi a progresului spiritual. Dar adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu nu există izolat. Adevărata valoare a credinţei creştine nu stă în ideile excentrice, în descoperirile personale bizare. Credinţa autentică în Dumnezeu şi în Cuvântul Său pledează întotdeauna pentru echilibru şi maturitate spirituală. Când ne lăsăm duşi de valul teoriilor fanteziste, mărturia noastră pentru Hristos este distrusă, iar atenţia oamenilor este distrasă de la adevărurile capitale ale Bibliei. În aceste zile extraordinar de însemnate, avem nevoie să ne îndreptăm toată energia spre creşterea creştină şi spre oferirea unei mărturii eficiente despre Hristos.

Când ne ocupăm de lucrurile mai puţin importante, ne risipim energia. Poate că acest tip de mărturisire de credinţă ne hrăneşte vanitatea, dar rareori îl înalţă pe Hristos şi rareori contribuie la avansarea cauzei lui Dumnezeu. Ea neagă în mod inevitabil poziţia noastră faţă de adevăr, izolându-ne.

Echilibrul şi moderaţia reprezintă o parte a vieţii creştine. Aceste trăsături L-au caracterizat pe Domnul Hristos când a fost ispitit şi când a întâmpinat împotrivire. Credincioşii au nevoie să aplice credinţa creştină în lucrurile precumpănitoare pentru viaţă, acolo unde apar ispite şi conflicte care necesită putere spirituală. Cel care insistă asupra lucrurilor neesenţiale ignoră adevărul şi fuge de arena unde au loc adevăratele lupte ale vieţii. El îl reprezintă greşit pe Dumnezeul iubitor şi face ca religia să pară neinteresantă şi de nedorit. Dimpotrivă, cel care îl are în centrul vieţii pe Hristos face ca religia să fie atrăgătoare

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO