Cine se laudă să se laude în Domnul.

1 Corinteni 1:31

Viața apostolului Pavel este istoria unu mare om care a trăit spre slava lui Dumnezeu. El a renunțat la interesele personale, la propria reputație și la şansa de a urca în ierarhia iudaică. Marea lui râvnă de a-l sluji lui Hristos şi semenilor săi s-a ridicat deasupra dorinţei de a deveni cineva.„Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos… nu având o neprihănire a mea…, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos” (Filipeni 3:8,9).

Lucrul acesta este dificil, mai ales dacă avem capacitatea de a excela în tot ce ne propunem să facem. Unii sunt motivaţi de dorinţa de a-L înălţa pe Hristos, iar alţii, de dorinţa de a sta în lumina reflectoarelor şi de a se înălţa pe ei înşişi; unii caută să atragă atenţia altora şi să le câştige aplauzele şi favoarea, iar alţii caută să-L reflecte pe Hristos şi să-l dea slavă; unii sunt stăpâniţi de ambiţie, iar alţii aleg mai degrabă să fie uneltele lui Dumnezeu; unii au ca prim ţel în viaţă să fie mari, iar alţii au ca prim ţel să fie ca Hristos; unii îşi doresc faima, iar alţii îi iubesc pe oameni; unii tânjesc după elogiile oamenilor, iar alţii îşi doresc să-L onoreze pe Dumnezeu.

Odată, fiii lui Zebedei, lacov şi loan, amândoi ucenici ai lui Hristos, au căutat să obţină pentru ei înşişi lucruri mari, cele mai înalte poziţii de lângă tronul lui Dumnezeu. Lucifer a avut aceeaşi dorinţă.

Spre deosebire de ei, Domnul Hristos„S-a dezbrăcat pe Sine însuşi”. Învăţătura Lui a fost aceea că spiritul de slujire îi pregăteşte pe oameni pentru lucrarea Sa şi pentru împărăţia Sa, că singura cale către măreţie este urmărirea slavei lui Dumnezeu. Iudeii credeau că ei erau aleşii lui Dumnezeu şi nu greşeau. Însă statutul acesta nu îi făcea superiori şi nici nu le asigura mântuirea, ci era o chemare la slujire. Cine vrea să conducă trebuie să slujească.

Unul dintre cele mai importante lucruri de care avem nevoie acum este spiritul de slujire. Dacă vrem să avem viaţă din belşug, trebuie să devenim slujitorii celor în nevoie, o poziţie la care nu putem ajunge prin ambiţie personală sau prin dorinţa de a ne face un renume. Biserica nu îşi poate împlini cu adevărat menirea până când nu ia în serios îndemnul acesta de a sluji spre slava Sa. Domnul Hristos a spus cu privire la viaţa şi lucrarea Sa:„Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan 17:4).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO