Fiecare creștin este un constructor

 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată… Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?

(1 Corinteni 3:14,16)

Marele nostru Arhitect îşi doreşte să construim, sub îndrumarea şi supravegherea Sa, un templu viu care să fie văzut de toţi oamenii. Să nu avem impresia că Domnul va face totul şi că noi nu avem ce să facem. Ceea ce trebuie să facem noi este ca, în fiecare oră din zi, în fiecare zi din săptămână, în fiecare săptămână din an, să clădim potrivit cu planul Său şi prin puterea Sa.Trebuie să îl luăm pe Domnul Hristos cu noi în tot ce facem, să-L onorăm şi să-l slujim clipă de clipă la serviciu, în treburile noastre zilnice, în familie şi în momentele libere. Să nu ne închipuim că lucrarea şi slujirea Sa pe pământ ar fi suficiente dacă nu acceptăm iertarea şi puterea Sa de a trăi o viaţă nouă.

Ideea că este destul să-L primim pe Hristos ca temelie a vieţii pentru a ne asigura mântuirea şi că nu ar fi necesar să mai clădim nimic deasupra este o amăgire. Dacă ar fi aşa, atunci nu am avea decât o mărturisire de credinţă lipsită de viaţă, o teorie lipsită de o bază reală. Domnul Hristos ne cheamă să ridicăm cea mai solidă clădire, sub călăuzirea Duhului Sfânt; să ridicăm un edificiu al credinţei, dragostei, purităţii şi neprihănirii prin puterea divină.

Dumnezeu ne cere să construim pe temelia oferită de El, dar nu ne cere să construim singuri. Avem nevoie să cooperăm cu El. Punerea Domnului Hristos la temelia vieţii reprezintă numai o jumătate din ceea ce avem de făcut. Cealaltă jumătate, în aceeaşi măsură de importantă, este zidirea templului lui Dumnezeu. Iar dacă folosim lemn, fân şi trestie, apostolul Pavel ne arată foarte clar că ne expunem unor riscuri. El vrea să ne atragă atenţia că ceea ce facem cu viaţa noastră este mai important decât ne închipuim.

Priveliştile pe care le lasă în urmă firmele de demolări nu sunt tocmai plăcute. În general ne produce mai multă încântare să urmărim cum prinde formă o clădire, şi nu cum se dărâmă. Clădim noi cu materialele preţioase oferite de Cer? Dedicăm noi acestei lucrări eforturile şi timpul nostru? Când va veni Hristos, nu va rămâne în picioare decât ceea ce am zidit în acest fel. Să începem această zi cu următoarea hotărâre:„Astăzi voi construi împreună cu Hristos. Voi aduce în viaţa mea numai ceea ce mă ajută să fiu credincios şi ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu!”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO