Şi, dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă Îl vei căuta din toată inima ta si din tot sufletul tău.

(Deuteronomul 4:29)

Jurnalistul britanic Malcolm Muggeridge a scris o carte cu titlul Jesus Redis­covered „Isus redescoperit.” În cea mai mare parte a vieţii, el a fost un necre­dincios şi un sceptic. Cu ocazia unui interviu pentru o emisiune televizată, un pastor american renumit l-a întrebat: „De ce vorbiţi despre redescoperirea lui Isus, când El nu v-a fost deloc străin? El este mai cunoscut decât oricare om care a trăit vreodată.” Muggeridge a dat următorul răspuns. „Nu vreau să spun că nu mai auzisem despre Isus sau că nu mai citisem despre El. Dar ani la rând Isus Hristos a rămas străin de cunoaşterea şi de experienţa mea. Abia acum am cunoscut că El este răspunsul la toate nevoile mele.”

Numai Isus Hristos are puterea de a-i transforma pe oameni. Numai prin întălnirea cu El putem deveni ceea ce El intenţionează să fim. Dar nu Îl putem găsi până când nu conştientizăm şi nu luăm în serios faptul că Îi aparţinem cu totul. Este extrem de ciudat că, atunci când sunt bolnavi sau au necazuri, oamenii simt dintr-odată o mare nevoie să se încreadă în Dumnezeu şi să cunoască puterea Lui vindecătoare şi eliberatoare. Dar cât de minunat este să fii conştient că El este cu tine tot timpul!

Cel care merge la biserică numai când se îmbolnăveşte şi are nevoie de aju­tor spune de fapt: „Doamne, Tu eşti important pentru mine, dar nu chiar atât de important.” Cel care nu merge niciodată la biserică spre a se închina şi a se întâlni cu Dumnezeu spune:”Doamne, Tu nu însemni nimic pentru mine. Nu am nevoie de Tine.” Cel care nu se roagă niciodată spune acelaşi lucru. Dar când studiem Biblia şi ne rugăm, spunem: „Doamne, am nevoie de Tine. Am încredere în Tine. Depind de Tine. Te iubesc din toată inima.” Numai relaţia neîntreruptă cu Domnul ne poate oferi această experienţă. Fără relaţia cu El, nevoile noastre rămân neîm­plinite şi problemele noastre rămân nerezolvate.

Rodul cunoaşterii Sale este slujirea. Dumnezeu vrea să ne împărtăşească dragostea Sa ca să credem şi să o acceptăm. Atunci vom dori ca El să fie centrul vieţii noastre. Atunci viaţa noastră nu va mai gravita în jurul propriei persoane, ci în jurul Persoanei Sale.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO