Ce înseamnă să fii creștin?

 S-au mirat, şi au priceput ca fuseseră cu Isus.

(Faptele apostolilor 4:13)

Ce înseamnă să fii creştin? După ce ne putem da seama că un om este creştin? Dintre toate întrebările pe care ni le pun oamenii, la aceasta trebuie să dăm un răspuns clar, precis şi simplu.

Când citim în Biblie despre transformarea lui Petru, e limpede un lucru, şi anume că puterea de a fi creştin cu adevărat vine odată cu primirea In viaţa a Domnului Hristos. Omul care nu îl are pe Hristos nu este creştin.
Cu câteva săptămâni înainte de evenimentul descris în Faptele apostolilor 4, Petru îl făgăduise în mod ruşinos pe Domnul. Dar Dumnezeu Pa găsit, Pa iertat şt Pa schimbat. În textul de astăzi, îl descoperim pe noul Petru, care dă o mărturie puternică despre Hristos şi care trăieşte pentru El.

Înainte de tăgăduire, Domnul Hristos l-a îndemnat:„După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” (Luca 22:32). Prima condiţie esenţială pentru a fi creştini este întoarcerea la Dumnezeu. Din punct de vedere intelectual, aceasta înseamnă că avem convingerea că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că El a murit pentru păcatele noastre şi că lucrează în noi pentru a ne reface după chipul de la început. Din punct de vedere moral şi spiritual, aceasta înseamnă că suntem conştienţi de nevoia noastră după Hristos ca Mântuitor şi Domn, Singurul care are răspunsul ia problema păcatului din viaţa noastră. De asemenea, înseamnă că ne supunem conducerii Sale; acum suntem ai Lui; El a devenit Persoana cea mai importantă din viaţa noastră.

Numele de creştin nu poate fi cumpărat cu bani şi nici nu poate fi primit pe baza unor merite. El poate fi obţinut numai prin acceptarea Domnului Hristos prin credinţă. A crede în Hristos înseamnă a fi câştigat complet de El, a fi trup şi suflet de partea Sa. Înseamnă a începe o viaţă nouă cu El.

Unii trec de partea unui adevăr sau a unui organizaţii religioase fâră să se identifice total cu acel adevăr sau acea organizaţie. Ei slujesc biserica fără să fie creştini cu adevărat. Dar însuşirea principală a celui convertit la Hristos este loialitatea permanentă ca urmaş al Său, dispoziţia de a ne pune mereu viaţa în acord cu El, prin ascultarea de Cuvântul Său. Este dragostea statornică faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO