Isus… S-a dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu ştie nimeni că este acolo,
dar n-a putut să rămână ascuns.

(Marcu 7:24)

Domnul Hristos a fost caracterizat de modestie şi smerenie. El nu a cerut să-l fie recunoscute meritele şi nu a urmărit să facă impresie. Pe de altă parte însă, nici nu a putut să rămână ascuns. Noi, creştinii, suntem chemaţi să fim ca învăţătorul nostru. Omul cu adevărat bun iese în evidenţă de la sine. Se face remarcat imediat. Ucenicul credincios al lui Hristos nu va putea să rămână ascuns.

Lumea are nevoie mai mult decât orice de creştini care iubesc şi cărora le pasă, de oameni asemenea lui Hristos. Creştinul adevărat nu va atrage atenţia asupra sa şi nici nu va tânji după recunoaşterea meritelor sale, dar va fi căutat de oamenii de pretutindeni, aşa cum a fost căutat Solomon de împărăteasa din Seba.

Când a venit la El femeia siro-feniciană, Domnul Hristos i-a oferit imediat ajutor. Compasiunea Lui a fost mai mare decât dorinţa de a sta retras şi de a evita să-Şi facă publicitate. El a răspuns nevoii acestei femei cu dragoste, vindecându-i fiica.

Retragerea într-o mănăstire sau într-un alt loc ferit poate fi ori un semn al consacrării faţă de Dumnezeu, ori un semn de egoism. Creştinii nu evită societatea, nu caută să scape de problemele ei prin refugierea în singurătate, prin păstrarea unei distanţe cât mai mari faţă de cei păcătoşi. Ei nu abandonează lucrarea pentru alţii. Să nu uităm că suntem chemaţi să ne sacrificăm pe noi înşine pentru împlinirea nevoilor altora. Suntem mereu ispitiţi să rămânem în casele noastre comozi, indiferenţi la supărările şi neajunsurile celor care stau la uşa noastră. Nu putem totuşi să stăm cu braţele încrucişate. Nevoia lumii L-a făcut pe Hristos vizibil şi cunoscut. Tot ea îi va face vizibili şi pe urmaşii Săi. Dar marii creştini vor evita să iasă în evidenţă sau să-şi facă reclamă. Neprihănirea lui Hristos aruncă slava omului în ţărână. Dar vine vremea când caracterul nostru va fi descoperit oamenilor. Vine vremea când nevoile şi suferinţele bărbaţilor şi femeilor pierdute vor scoate la lumină dragostea urmaşilor Domnului Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO