Nu crezi că Eu sunt în Tatăl si Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

(Ioan 14:10)

Domnul Hristos nu a ridicat pretenţii cu privire la Sine, deşi ar fi avut toate motivele să o facă. El a spus:„Eu nu pot face nimic de la Mine însumi” (Ioan 5:30). El ar fi putut să declare în mod solemn că era Dumnezeu şi împărat şi ar fi putut să ceară recunoaştere şi închinare din partea tuturor oamenilor. în loc de aceasta, El „S-a dezbrăcat pe Sine însuşi” (Filipeni 2:7) şi a spus despre Sine:„Eu sunt numai Robul lui Dumnezeu, instrumentul prin care sunt făcute cunoscute lucrurile lui Dumnezeu şi caracterul Său. Nu Eu, ci Tatăl care este în Mine este Sursa a tot ce fac. El este Izvorul din care iau puterea de a face minuni.”

Isus nu suferea de vanitate. El Se supunea călăuzirii divine. El depindea în întregime de Dumnezeu.

Cu toţii trebuie să pornim de la atitudinea pe care a avut-o vameşul, altminteri eul ne va distruge. Singura noastră nevoie este după Hristos şi neprihănirea Sa, care ne va vindeca de egocentrism. Unii reuşesc să-şi ascundă vanitatea în spatele unor lucruri precum postul, zecimea, lucrarea misionară sau efortul de a avea o viaţă religioasă. Să nu uităm totuşi că de Mântuitorul nostru nu ne putem ascunde!

Dacă am cunoscut dragostea şi harul mântuitor al lui Dumnezeu, nu ne vom permite să pretindem că suntem superiori, îndepărtându-i astfel de adevăr pe creştinii din alte biserici. Datoria noastră este să ascultăm de Legea lui Dumnezeu asemenea lui Hristos, fără însă a sta departe de aceia care nu cunosc adevărul aşa cum îl cunoaştem noi. Poate că noi condamnăm păcatele lor evidente, dar nutrim în sufletul nostru păcate mai subtile, precum mândria sau egoismul, care îi afectează într-o mai mare măsură pe cei din jur.

Credinţa creştină se remarcă prin faptul că nu ni se cere să atragem atenţia asupra noastră. Este adevărat că ne aflăm pe scena principală a marii lupte şi că tot universul ne urmăreşte, dar noi suntem nişte simpli martori ai planului lui Dumnezeu de a ne mântui prin neprihănirea Fiului Său.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO