Chemarea cerească a lui Dumnezeu

 Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeuîn Hristos Isus.

(Filipeni 3:14)

Cel mai glorios moment al istoriei lumii a fost acela în care toată frumuseţea şi toată desăvârşirea lui Dumnezeu s-au adunat şi s-au oglindit în persoana Fiului Său, Isus Hristos. Noi suntem chemaţi să fim părtaşi la viaţa Sa. Când privim la Isus Hristos, ne dorim noi mai presus de orice să fim creştini adevăraţi? John Wanamaker, unul din cei mai mari magnaţi americani şi totodată un bun creştin, a făcut într-o ocazie următoarea afirmaţie:„Lumea poate crede că e mare lucru să fii un om de afaceri, un avocat sau un medic de succes, însă, în opinia mea, chemarea de a fi creştin este lucrul cel mai mare din toate.”

Lumea de azi are nevoie de oameni înzestraţi cu o mentalitate şi o compasiune ca a lui Hristos, cu o cunoaştere a celor mai importante adevăruri. Noi trebuie să ne cizelăm permanent gândirea, să progresăm neîncetat în preocuparea şi grija faţă de toţi oamenii şi în relaţia noastră zilnică cu Domnul Hristos.

Viaţa în ziua de astăzi este o goană nesfârşită. Banii le sucesc minţile oamenilor, puterea şi plăcerile îi îmbată. Nu mai au răgaz să stea şi să se gândească liniştiţi la existenţa lor. Îşi doresc mai multe senzaţii tari, mai multă putere, mai multe averi. Pe de altă parte, în lumea noastră întâlnim la tot pasul veşnica tragedie a păcatului, păcatul care L-a crucificat pe Fiul lui Dumnezeu, care a dispreţuit harul Său şi care a călcat în picioare dragostea fără seamăn a lui Dumnezeu.

Medicul face minuni cu corpul uman afectat de boli; la aceasta excelează el. Avocatul câştigă procese prin argumentele sale zdrobitoare şi prin prezentarea inteligentă a probelor. Omul de afaceri acumulează averi; la aceasta excelează el.

Dar creştinii nu sunt chemaţi să se remarce în primul rând prin flerul în afaceri sau prin performanţele sportive, ci prin dragostea lor faţă de oameni, prin ceea ce sunt înaintea lui Dumnezeu şi prin ceea ce pot deveni prin Hristos. Suntem chemaţi să arătăm ce înseamnă să fii creştin prin cuvinte şi fapte motivate de dragostea pentru Dumnezeu.

Vom putea deveni mari oameni ai credinţei numai atunci când motivaţiile noastre vor fi curate, când ne vom supune voinţei lui Dumnezeu, când vom da dovadă de dragoste creştină, când ne vom lăsa stăpâniţi de puterea divină pentru a trăi asemenea lui Hristos. Vestea bună este că toate lucrurile acestea sunt cu putinţă prin Domnul nostru!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO