Cum zici Tu: „Veţi fi slobozi!”?

(Ioan 8:33)

Creştinismul este o religie a dragostei, nu o religie a flexibilităţii. Cel mai liberi suntem atunci când înfruntăm păcatul cu fermitate şi îl biruim. Libertinismul este adeseori confundat cu libertatea. Unii ajung chiar să distrugă în numele libertăţii. Oamenii libertini se poartă necuviincios, încalcă drepturile altora, îi desconsideră pe alţii, nesocotindu-le demnitatea şi valoarea pe care o au înaintea lui Dumnezeu. Oamenii liberi au, dimpotrivă, o purtare demnă, sfântă, înălţătoare, transformatoare. Domnul Hristos ne oferă singura libertate adevărată: libertatea faţă de eu şi faţă de păcat.

În viaţa Sa pe pământ, Mântuitorul a mers la oameni acolo unde se aflau şi le-a făcut invitaţia: „Veniţi la Mine şi vă voi face curaţi! Veniţi şi vă voi scăpa de tot ce vă înjoseşte!” Libertatea este ideea lui Dumnezeu. Prin ea suntem renăscuţi pentru o viaţă de curăţie sufletească şi sfinţenie, de dragoste şi de ascultare, şi nu la o viaţă de ură şi neascultare. Vom cunoaşte libertatea în măsura în care vom accepta adevărul şi ne vom supune lui.

Sclavii negri şi-au găsit libertatea în urma semnării Proclamaţiei de emancipare de către preşedintele american Abraham Lincoln. Sclavii păcatului cunosc adevărata libertate atunci când îl primesc pe Isus Hristos şi adevărul Său. Dacă lărgim însă sensul cuvântuluijibertate” pentru a include libertinismul, deschidem uşa unui potop de păcate şi ne îndepărtăm de adevărul care ne face slobozi. Libertatea nu este dreptul de a face tot ce ne place şi ne trece prin minte, fără să ţinem cont de binele altora. Ea nu ne dă dreptul să-i exploatăm pe alţii. Această falsă libertate perverteşte caracterul.

Dumnezeu nu ne transformă în sclavi atunci când ne cere să ne supunem adevărului. Omul firesc, familiarizat cu fărădelegea şi cu imoralitatea din lumea noastră, nu poate înţelege libertatea creştină. Dar omul născut din nou o poate înţelege şi aprecia. Lupta de eliberare din păcat purtată de Hristos pentru noi nu poate fi comparată cu niciuna dintre luptele de eliberare duse vreodată în istoria lumii. Prezenţa Sa ne curăţă sufletul şi ne transformă, oferindu-ne libertatea de fii şi fiice ale lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO