A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.

(2 Corinteni 9:9)

Tot ce avem am primit de la Dumnezeu. El nu ne cere să-l înapoiem mai mult decât am primit. Dar nu ne putem bucura de darurile Sale în mod real până când nu I le înapoiem. în prezenţa unui astfel de Dumnezeu generos şi îndurător, stăm liniştiţi şi fără teamă.

Ce mari binecuvântări ne oferă El zi de zi! Nu avem motive să ne temem că binecuvântările Sale ar ajunge vreodată la capăt. Am primit prin Hristos o moştenire importantă. Noi suntem unicii moştenitori. Iar când suntem generoşi şi iubitori, ne simţim foarte bine. Uităm lucrurile care ne-au supărat, oboseala dispare şi viaţa creştină ni se pare frumoasă. Posibilităţile pe care ni le oferă viaţa ni se par nelimitate.

Generozitatea este prezentă în cel mai înalt grad în biserica creştină. Noi suntem darnici fiindcă am primit de la Dumnezeu darul minunat al Fiului Său. Noi am înţeles că toate darurile vin de la El şi, de aceea, nu ne lăcomim. Mântuitorul a venit în lumea noastră şi S-a făcut sărac pentru noi, pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogăţim. El ne-a oferit totul, inclusiv viaţa Sa.

Nu avem motive să fim invidioşi pe alţii, deoarece noi suntem bogaţi în El. „Toate sunt ale voastre şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu” (1 Corinteni 3:22,23). Spiritul de generozitate nu face decât să sporească binele şi fericirea tuturor. Noi putem fi o binecuvântare pentru toţi cei din jur, indiferent de situaţia noastră financiară. Cu cât ne arătăm mai mărinimoşi, cu atât ne sunt înmulţite darurile în toate aspectele vieţii. Domnul doreşte să fim nemăsurat de bogaţi.

Şi dacă Dumnezeu este atât de mărinimos cu noi, noi de ce să ne reţinem în a fi mărinimoşi cu fraţii noştri? Avem nevoie să ne însuşim spiritul lui Hristos şi să călcăm pe urmele Sale. El ne poate da o inimă nouă iubitoare şi neegoistă. El poate face din acest pumn de lut păcătos, un om bun şi darnic. Viaţa înseamnă prietenie, dragoste, compasiune faţă de toţi oamenii, lucruri pe care banii nu le pot cumpăra!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO