Să se dea o poruncă împărătească… care să spună că oricine va înălţa timp de treizeci de zile rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei… Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui… şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte.

(Daniel 6:7,10)

„Toţi fac aşa.”

Mulţi consideră că argumentul acesta este suficient pentru a-şi modifica normele morale privitoare la viaţa sexuală şi la castitate, la activitatea şcolară sau la afaceri.

Există totuşi creştini dedicaţi care ascultă de Dumnezeu, la fel ca Daniel. Există creştini care nu pot accepta nici măcar pentru o secundă ideea distrugerii temeliei caracterului şi a tăgăduirii Domnului lor.

Ce imagine ai despre tine? Când ţi-ai format această imagine, te-ai inspirat din ceea ce crede Domnul Hristos despre tine sau din ideile altcuiva? Problemele morale se înmulţesc atunci când începem să punem întrebări de genul: De ce nu pot să fac acest lucru? Ce e atât de rău dacă îl fac? Este rău să merg în locul acela de distracţii? Acolo unde nu există o linie clară de demarcaţie între bine şi rău, este mult mai uşor să te abaţi de la comportamentul moral integru.

Lucrul cel mai regretabil care s-a petrecut în generaţia aceasta este aceea a popularizării sexului liber şi a imoralităţii sexuale, a dispreţului faţă de integritate şi onestitate. Am ajuns să adoptăm un stil de viaţă în funcţie de ceea ce face toată lumea sau de ceea ce este popular la un moment dat, şi nu în funcţie de ceea ce spune Cuvântul clar al lui Dumnezeu.

Este necesar să fim vigilenţi faţă de excesele din sport şi din divertisment, care ne transmit ideea că scopul suprem al vieţii este pur şi simplu să te distrezi. De multe ori ajungem să săvârşim un lucru regretabil de teamă să nu facem notă discordantă faţă de cercul nostru de prieteni.

Urmaşii lui Hristos din toate secolele au avut un caracter ca al lui Daniel. Ar trebui să privim cu bucurie şi cu nerăbdare spre privilegiul extraordinar de a sta în compania lui Daniel, a lui losif şi a lui Pavel.Trebuie să fim gata să luăm atitudine şi să fim biruitori pentru Domnul nostru, chiar şi în lipsa susţinerii din partea mulţimii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO