Răspunzători înaintea lui Dumnezeu

 Asa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.

(Romani 14:12)

Când a fost pe pământ, Domnul Hristos a petrecut o mare parte din timp lucrând cu câte un singur om. El a parcurs pe jos distanţe mari doar pentru a se întâlni, de pildă, cu Zacheu, în lerihon, sau cu femeia siro-feniciană, în ţinutul Tirului şi Sidonului. El a fost preocupat de fiecare persoană; fiecare individ era şi este unic înaintea Sa.

In prezent se lucrează în cea mai mare parte cu masele, cu grupurile de oameni. Individul contează mai puţin decât sistemul din care face parte.Totuşi Biblia subliniază foarte clar un mare adevăr, şi anume, acela al responsabilităţii noastre individuale înaintea lui Dumnezeu. Când biserica gândeşte în locul nostru, când ea ne spune ce să credem şi ce să nu credem, atunci presiunea organizaţiei ne distruge simţământul responsabilităţii personale.

Apostolul Pavel ne îndeamnă să ducem „până la capăt mântuirea [noastră], cu frică şi cutremur” (Filipeni 2:12). Avem datoria de a găsi soluţii la problemele noastre în mod individual înaintea lui Dumnezeu; nici acceptarea pasivă a adevărului, în ideea că toţi cred aşa, şi nici venirea la biserică alături de sute de alţi închinători nu ne poate şterge păcatele şi nu ne poate da mântuirea. Este necesar să ne ducem mântuirea până la capăt printr-o pocăinţă personală, printr-o credinţă personală, printr-o ascultare personală. Nimeni nu se poate ruga în locul nostru. Nimeni nu poate citi Biblia în locul nostru. Nimeni nu poate sluji în locul nostru.

Religia creştină lasă destul loc creativităţii. Imitarea comportamentului altcuiva nu îşi are locul aici. Este nevoie să înţelegem cu mintea noastră valoarea adevărului lui Dumnezeu, faţă de care suntem răspunzători şi despre care dăm mărturie. Orice discuţie pe teme religioase este sterilă atâta timp cât nu punem pe primul plan răspunderea personală înaintea lui Dumnezeu.

Femeia samariteană ar fi putut să-l întoarcă spatele Străinului de la fântână şi să nu-l dea apă să bea. Ea a observat totuşi în privirea şi în cuvintele Domnului Isus o licărire din planul uimitor al Cerului pentru viaţa ei, şi lucrul aceasta a responsabilizat-o.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO