Caută să fii evlavios. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă.

(1 Timotei 4:7,8)

În pasajul acesta, apostolul Pavel compară disciplina creştină („caută să fii evlavios”) cu antrenamentul sportiv al grecilor („deprinderea trupească”), subliniind ideea că, dacă cea de-a doua este benefică numai pentru viaţa aceasta, cea dintâi este folositoare îndeosebi pentru viaţa viitoare. Ne sunt prezentaţi aici doi factori de o însemnătate extraordinară: ordinea corectă a priorităţilor (sau perspectiva corectă asupra vieţii) şi disciplina personală (sau autocontrolul).

Generaţia actuală acordă mult mai multă atenţie disciplinării trupului decât disciplinării sufletului. Condiţia fizică bună este fără nicio îndoială esenţială pentru noi toţi. De ea depinde în bună măsură sănătatea minţii. Totuşi Pavel ne spune aici că nu ea este cea mai importantă. Avem nevoie să ne punem o serie de întrebări: în ce lucruri investim timp, energie şi bani? Acordăm prioritate mai mare condiţiei fizice decât condiţiei spirituale? Ce contează cel mai mult pentru noi?

Deşi în ambele domenii este necesar autocontrolul, disciplina spirituală ne oferă un ideal mai înalt decât orice regim de exerciţii fizice. Nimeni nu poate nega faptul că e cu mult mai util să ai un caracter integru decât să ai muşchi puternici. Formarea „muşchilor” spirituali durează toată viaţa şi presupune exersarea lor cu regularitate şi până la limita maximă.

Dacă pentru a avea o condiţie fizică bună este necesar să evităm tutunul, băuturile alcoolice şi toate alimentele şi practicile care dăunează organismului, cu atât mai mult în viaţa spirituală suntem chemaţi să ne ţinem în frâu poftele şi dorinţele care suprimă evlavia.

Viaţa creştină este o viaţă de antrenament moral şi spiritual. Autocontrolul şi disciplina personală sunt tot atât de necesare pentru noi ca şi pentru artişti, muzicieni, oameni de ştiinţă şi sportivi. Antrenorul nostru este Domnul Isus. Disciplina vieţii creştine este o experienţă glorioasă sub îndrumarea Sa. Prin El, creştinii sunt viguroşi, pregătiţi pentru orice situaţie şi victorioşi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO