[Chiar dacă] ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei şi-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.

(Ezechiel 14:20)

Mântuirea este un act strict personal, la fel cum este şi pierderea mântuirii. Referirea din textul de astăzi la Noe, Daniel şi Iov exprimă cu claritate acest lucru. Unii ar putea fi ispitiţi să creadă că aceşti trei mari bărbaţi ai Vechiului Testament ar fi putut transfera în contul descendenţilor lor anumite merite. Realitatea este totuşi că ei nu s-au putut mântui decât pe ei înşişi. Nimeni altcineva nu a fost mântuit în baza neprihănirii lor.

Noe a fost numit„om neprihănit şi fără pat㔺i„propovăduitor al neprihănirii”; Daniel a fost un model remarcabil de viaţă neprihănită, un om în care nu s-a găsit nicio greşeală; Iov nu a păcătuit în pofida multelor necazuri şi suferinţe prin care a trecut. Dar fiecare a primit mântuirea individual. Aceasta nu înseamnă totuşi că ei nu au ajutat la mântuirea altora. Noe şi-a salvat fiii şi fiicele, Daniel a avut fără îndoială o influenţă bună asupra celor trei prieteni ai săi şi asupra altor evrei.

De aceea ne preţuieşte Dumnezeu pe fiecare în parte; de aceea Se ocupă de noi personal. Singurul mod de a acţiona responsabil faţă de Hristos şi faţă de adevărul din Cuvântul Sfânt este să procedăm ca Pavel: când i s-a descoperit lumina, a luat imediat decizia de a-L urma pe Hristos. Dacă evităm să luăm această decizie, săvârşim cel mai mare păcat. Ceea ce ne interesează nu este ce spun oamenii, ci ceea ce aşteaptă Domnul Hristos de la noi.

Adevărul a ajuns la uşa noastră şi nu are rost să aşteptăm dovezi mai mari şi mai convingătoare, pentru că nu vor veni. Este alarmant când începem să ne amăgim cu ideea că nu avem de ce ne teme atâta timp cât avem de partea noastră o mare majoritate; este îngrijorător când ne pregătim candelele la fel ca fecioarele nechibzuite şi când ajungem să credem că tot ce trebuie să facem este să participăm la activităţile bisericii, fără să ne dedicăm conştient şi total Domnului nostru. Să fim sinceri; vom ieşi biruitori din timpul strâmtorării numai în condiţiile în care îi vom fi jurat credinţă lui Dumnezeu în mod individual şi numai dacă nu ne vom fi încălcat acest jurământ.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO