Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din Câmpie şi şi-a întins corturile până la Sodoma.

(Geneza 13:12)

Această scurtă precizare consemnată de autorul biblic ne lasă să întrezărim experienţa teribilă prin care avea să treacă Lot mai târziu.

Pierderea soţiei şi a copiilor nu este în mod obligatoriu consecinţa locuirii în oraş. Realitatea este că nu putem trăi izolaţi de oameni. Noi suntem ambasadorii lui Hristos în lumea aceasta şi intrarea în contact cu cei lumeşti şi necredincioşi este inevitabilă. Pericolul apare însă atunci când asimilăm spiritul Sodomei, când ajungem să preferăm avantajele economice în detrimentul valorilor morale şi spirituale, când suntem captivaţi de plăcerile lumii şi ne lăsăm cuprinşi de spiritul ei, când viaţa pare a avea mai mult sens în Sodoma, decât alături de Dumnezeu. Abia atunci putem spune că ne întindem corturile până la Sodoma. Dacă tânjim după ceea ce oferă lumea, dacă cedăm înaintea influenţelor rele, atunci locuim prea aproape de corturile răutăţii.

Cuvântul„secularism”însumează toate aceste aspecte. El se referă la dominaţia lucrurilor trecătoare. Nu presupune neapărat o negare a credinţei creştine, ci indiferenţa faţă de ea şi preocuparea preponderentă faţă de orice altceva în afară de relaţia cu Dumnezeu.

Trăim într-o lume secularizată şi materialistă. Prea puţini sesizează unde duce această filozofie de viaţă. Oamenii consideră că au nevoie de multe lucruri şi vor să aibă şi mai multe, spun ei, pentru a-şi pune la adăpost familiile şi urmaşii. în realitate, grija aceasta nenaturală faţă de lucruri, atitudinea slugarnică faţă de cei care au bani, dispoziţia de a nu se da înapoi de la nimic, nici chiar de la sacrificarea integrităţii personale pentru a câştiga bani, nu fac decât să distrugă familiile şi caracterul.

Este adevărat că putem câştiga bogăţii şi averi în mod cinstit. însă nu trebuie să acceptăm ca ele să ne tragă înapoi de la devotamentul nostru faţă de Dumnezeu şi faţă de familiile noastre. Când suntem ispitiţi să cedăm, să ne aducem aminte de experienţa tristă a lui Lot şi a familiei lui. Dacă îţi pierzi copiii, cu ce mai rămâi? învaţă-i azi cum să fie creştini. Atunci vei avea totul.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO