Inima este nespus de înşelătoare… cine poate s-o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima… ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.

(Ieremia 17:9,10)

Inima (sau mintea) omului este cel mai perfid, mai viclean şi mai amăgitor lucru din câte există. Nu rareori ne convingem că facem bine când, de fapt, facem ceva rău. Nu rareori începem să aducem argumente şi să ne justificăm abaterile de la adevăr.

Într-o atare situaţie, cine ne poate smulge masca? Cine ne poate deschide ochii ca să ne vedem aşa cum ne vede Dumnezeu? Cine ne poate vindeca inimile? Noi nu putem, dar Dumnezeu poate. El ni le cercetează în profunzime şi scoate la lumină lucrurile tăinuite.

Poate că insistăm foarte mult pe conformarea exterioară faţă de cerinţele Bibliei şi ale bisericii, poate că păzim Sabatul cu stricteţe, dar întrebarea cea mai importantă este: în ce stare se află sufletul nostru? Faptul că Dumnezeu ne ştie şi ne cunoaşte poate fi foarte tulburător sau, dimpotrivă, foarte încurajator.

Mulţi creştini sinceri preferă să rămână în spate din cauza unui defect fizic, a simţământului de inferioritate, a lipsei de farmec personal, a stângăciei sau timidităţii care îi împiedică să se poarte aşa cum şi-ar dori. Ei preferă să stea retraşi şi nu reuşesc niciodată să câştige simpatia altora. Alţii sunt întotdeauna mai talentaţi decât ei, mai capabili şi mai sociabili decât ei. Cei afectaţi de complexul de inferioritate nu izbutesc să rostească nici măcar jumătate din ceea ce gândesc sau simt şi nici să le slujească semenilor lor în aceeaşi măsură ca aceia care sunt din fire mai prietenoşi şi mai comunicativi şi care îi cuceresc pe alţii imediat. Cu toţii ne dorim să fim aşa. însă va trebui să ne mulţumim cu faptul că Dumnezeu ne cunoaşte inimile, motivaţiile şi intenţiile. Nu avem de ce să ne temem că El ne va judeca după nişte fapte atât de limitate şi de îngrădite de condiţii independente de noi.

Dumnezeu priveşte la inimă. Va găsi El acolo statornicie, devotament, sinceritate, puritate? Aceasta este întrebarea. Dumnezeu nu a stabilit un punctaj în baza căruia suntem admişi sau respinşi. Tot ce îl interesează este ca inima noastră să fie în armonie cu El şi să fie una cu El.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO