Pot fi împiedicate planurile lui Dumnezeu?

 De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.

(Faptele apostolilor 24:25)

Pare a fi lipsă de cuviinţă să afirmăm că omul ar putea să-L limiteze pe Dumnezeu în vreun fel sau ar putea să-L împiedice să-Şi împlinească planurile. Totuşi, dacă ne gândim bine, Dumnezeu a ales să lucreze cu omul păcătos pe care l-a înzestrat cu libertatea de alegere. în aceste condiţii, dacă omul nu-şi face partea şi nu cooperează, El este nevoit să-Şi abandoneze planul sau să-l modifice.

Oamenii nu primesc mereu cu bucurie ceea ce le descoperă Dumnezeu şi nu sunt întotdeauna dispuşi să coopereze cu El. Domnul vrea să ne scape de păcat, dar, dacă ne lipseşte credinţa, dorinţa Sa este zadarnică. Omul ajunge astfel să zădărnicească planurile Sale.

Aidoma dregătorului Felix, mulţi au convingerea că trebuie să vină la Hristos, dar se gândesc că nu a sosit încă timpul, că pot face altă dată ceea ce ştiu că sunt datori. Aceasta este una dintre cele mai mari amăgiri ale lui Satana. Refuzul acesta de a ne aşeza imediat la dispoziţia lui Dumnezeu, tendinţa aceasta de a amâna intervenţia Sa în viaţa noastră, este o atitudine periculoasă. Tărăgănarea deciziei în speranţa că mai avem timp duce la împietrirea inimii faţă de îndemnurile Duhului Sfânt. Lui Dumnezeu îi este mai uşor să lucreze cu cei care sunt în mod făţiş de partea păcatului, decât cu cei care cochetează cu credinţa, dar ezită să ia o hotărâre. „Vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu… lată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6:1,2).

Tot ce avem este clipa de faţă. Viitorul depinde de ceea ce facem acum. Ai grijă să nu înăbuşi glasul lui Dumnezeu şi să nu pierzi ocaziile pe care El ţi le oferă! Nu permite ca Satana să reducă la tăcere chemarea glasului divin!

Tolerarea păcatului în viaţa noastră ne aduce treptat, dar sigur în situaţia de a-L refuza deschis pe Dumnezeu. în sufletul plin de Duhul Sfânt nu mai rămâne loc pentru păcat. Prezenţa Sa alungă orice lucru rău din viaţa noastră.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO