Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.

(Ioan 12:32)

Tot ceea ce este atrăgător şi frumos în purtare şi în caracter vine de la Domnul Hristos. El este cel mai frumos, deosebindu-se din zece mii (Cântarea cântărilor 5:10). El este Păstorul turmei, împăratul împăraţilor, Mirele şi Luceafărul de dimineaţă. El este izvorul de apă vie ce curge din stânca lovită. El este trandafirul înmiresmat din Saron. El este Soarele Neprihănirii care poartă tămăduirea sub aripile Lui. El este Pâinea vie cu care ne hrănim. El ne aduce lumină. El este esenţa dragostei veşnice.

Când privim la El, când îl slăvim prin viaţa noastră, îi oferim locul cuvenit. Când acceptăm să ne consacrăm Lui fără rezerve. El ne ridică deasupra egoismului şi păcatelor noastre. Când intră în viaţa noastră, aduce cu El gânduri curate, dorinţe nobile, iubire adevărată şi un farmec irezistibil al caracterului.

Ţine de noi să privim în direcţia potrivită. De aceea am devenit creştini. Caracterul desăvârşit al Domnului Hristos este preocuparea noastră esenţială. Noi suntem ai Lui şi, prin puterea Duhului Sfânt, nu trebuie să îngăduim ca lucrurile din lumea aceasta să ia locul idealurilor noastre creştine. Trebuie să rămânem tari în credinţă.

Cele mai vitejeşti lupte nu sunt cele purtate cu braţele sau cu armele, ci cu mintea şi cu spiritul reînnoite mereu de Domnul Hristos. Cum vom putea păstra chipul Său în noi neştirbit de ispitele şi de presiunile la care suntem supuşi în lumea aceasta? Cum ne vom putea păstra caracterul creştin în întuneric, cum vom putea rămâne neclintiţi în faţa minciunii? Printr-o legătură permanentă cu Domnul nostru Isus Hristos. El este Stânca pe care stăm, Lumina de pe cărarea noastră, Dragostea vieţii noastre.

Bucură-te pentru faptul că te-a atras la El prin dragostea Sa.Tresaltă de bucurie pentru că ţi-a descoperit adevărul. Bucură-te pentru că ţi-a curăţat viaţa de rău şi pentru că ţi-a iertat păcatele. Bucură-te pentru că porţi chipul Său!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO