Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

(2 Corinteni 3:18)

Calendarul este foarte util, deoarece te ajută să-ţi numeri bine zilele: îţi spune 25 de ani, îţi mai rămân 16 500 de zile de trăit; dacă ai împlinit 30, îţi mai rămân 15 400 de zile; iar dacă ai împlinit 40, îţi mai rămân 12 000 de zile. Acesta este timpul de care dispui şi nu-l poţi prelungi. De obicei, când ne reîntâlnim după multă vreme cu cunoscuţii noştri, ei ne spun:„Ai rămas la fel de tânăr!” Prin cuvintele acestea, ei se fac vinovaţi de mărturie falsă!

Totuşi calendarul acesta este doar o palidă reflectare a unui calendar mai important al schimbărilor semnificative care se petrec în mintea şi în sufletul nostru. Odată cu înaintarea în vârstă, unii devin mai înţelepţi şi mai maturi spiritual puterea lor de pătrundere devine mai mare, iar caracterul lor, mai desăvârşit. Alţii, dimpotrivă, devin mai împietriţi şi mai aspri.

Cum se produc aceste schimbări? Textul de astăzi spune aşa: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui.” Acesta este principiul fundamental în baza căruia se produce schimbarea. Conversaţiile pe teme profunde, cărţile bune pe care le citim, serviciile divine la care participăm, ne marchează. Proverbul:„Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti” exprimă acest adevăr fundamental. Noi suntem schimbaţi de lucrurile cu care ne ocupăm mintea, fie ele onorabile sau mai puţin onorabile.

Dragostea faţă de Dumnezeu nu se poate lua la întrecere cu muzica de duzină, cu cărţile de duzină, cu glumele proaste şi murdare, cu distracţiile înjositoare. „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”, spune Biblia. Avem nevoie de o inimă curată pentru a-L vedea pe Dumnezeu, pentru a înseta după El şi a ne bucura de prezenţa Sa. Necurăţia nu poate da naştere curăţiei. Frica nu poate da naştere dragostei. Minciuna nu poate da naştere adevărului. Purtarea indecentă nu poate da naştere decenţei.

Domnul Isus împrăştie întunericul din mintea noastră. în prezenţa Sa este cu adevărat dificil să fii răutăcios, crud, împotrivitor, egoist, murdar sau desfrânat. Când te însoţeşti cu El, devii tot mai asemănător Lui. Când umbli alături de El, te împărtăşeşti de dragostea şi neprihănirea Sa. Ceea ce trebuie să schimbăm, de fapt, este direcţia spre care ne îndreptăm privirile.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO