Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

(Ioan 17:17)

Domnul Hristos ne îndeamnă să-l iubim pe Dumnezeu cu tot cugetul nos­ tru, să ne punem mintea la lucru plini de însufleţire, dornici să cunoaştem adevărul descoperit de Dumnezeu în Cuvântul Său. Când vii să I te închini şi să-l slujeşti, nu lăsa la uşă partea cea mai nobilă a fiinţei tale: mintea. Caută cu tot dinadinsul să cunoşti Biblia cât mai bine posibil. Învaţă să-ţi placă adevărul şi să urăşti nelegiuirea. Creştinul care nu-l iubeşte pe Dumnezeu cu tot cugetul în aceeaşi măsură în care Îl iubeşte cu inima şi cu sufletul nu îl iubeşte pe deplin.

Un al doilea factor este atitudinea personală. Pilat a pus întrebarea:„Ce este adevărul?” Era el însă dispus să audă răspunsul la această întrebare? Era el intere­ sat în mod real să afle adevărul? Nu. El îşi urmărea propriul interes. Se temea de mulţime. Nu se gândea decât la reputaţia şi la poziţia lui.

Iubirea de păcat ne acoperă mintea cu un văl. Indiferenţa şi rămânerea în ignoranţă ne întunecă judecata. Oamenii nu pot găsi adevărul decât dacă îl caută. Între Hristos şi Satana se duce o luptă pentru cucerirea minţii omului, o bătălie pentru iluminarea ei sau pentru învăluirea ei în bezna minciunii şi a ignoranţei. Satana urăşte lumina şi se străduieşte să ne împingă în umbră, unde adevărul devine încâlcit şi neclar.

Suntem în siguranţă atâta timp cât rămânem tari în adevărul divin. Dumne­ zeu nu lasă loc la îndoieli. Adevărul neschimbător şi demn de încredere vine de la El, şi nu de la oameni. Noi vorbim despre căderea oamenilor în păcat, când de fapt nu este vorba despre o cădere, ci mai degrabă despre o alunecare. Rareori se întâmplă ca afundarea în întuneric să se producă brusc. Oamenii nu abandonează adevărul dintr-odată, ci fac compromisuri şi, treptat, adevărul nu li se mai pare chiar atât de important. Se abat încetul cu încetul de la calea lui Dumnezeu, fără să-şi dea seama unde vor ajunge.

„Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale” (Psalmii 11:59). Când îşi dădea seama că mergea într-o direcţie greşită, psalmistul îşi îndrepta căile după învăţăturile lui Dumnezeu. Astăzi oamenii nu sunt dispuşi să se gândească la căile lor. Meditaţia la căile noastre nu este un lucru chiar atât de simplu cum ne imaginăm.

Cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează viaţa şi ne întreabă :„Cât de mult te-ai îndepărtat de adevărul lui Dumnezeu? Cât de impor­ tant mai este adevărul Său pentru tine?” Să ne punem aceste întrebări cu dorinţa sinceră de a asculta de adevăr!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO